Teknik og miljø Bæredygtige bygninger

Skorstensfejning

KL's information om skorstensfejning er målrettet kommunerne. Spørgsmål fra borgere om den kommunale opgave i forbindelse med skorstensfejning, kan rettes til den kommune, hvor skorstensfejningen henhører.

Spørgsmål og svar om skorstensfejeropgaven

KL får en del henvendelser om den kommunale del af skorstensfejeropgaven. Til støtte for det kommunale arbejde har KL udarbejdet en spørgsmål-svarguide. 

  • PDF

    Spørgsmål-svar om skorstensfejeropgaven - 2019

 

Vejledende takster for skorstensfejningsarbejde for 2020, 2021 og 2022

Hermed de vejledende takster for skorstensfejning for 2020 og 2021. Taksterne kan tilgås via vedhæftede bilag. Husk at taksterne er vejledende, og at kommunalbestyrelsen beslutter taksternes størrelse, opkrævningsmetode og hvordan skorstensfejningen er organiseret i kommunen.

Vejledende standardaftale om lovpligtige skorstensfejerarbejde for husejere  

  • PDF

    Vejledende standardaftale for skorstensfejeraftaler i kommuner 2019

  • PDF

    Vejledende udtalelse om skorstensfejning

×

Log ind