Bæredygtige bygninger Renovering

Taskforce for energieffektivisering

I januar 2023 etablerer KL en taskforce med det formål at støtte kommuner i deres arbejde med at energieffektivisere deres bygningsmasse og udbrede viden og vejledninger.

KL lancerer taskforce for energieffektiviseringer

I januar 2023 opstartes en taskforce for energieffektivisering af kommunernes egne bygninger. En taskforce, der vil besøge og yde rådgivning til udvalgte kommuner.

Kommunerne tilbydes en gennemgang af relevante bygninger og en strategi for energibesparelse fastlægges. Kommunerne tilbydes yderligere rådgivning om anvendelse af energimærker, vurdering af renoveringsbehov, handleplaner for databaseret energiledelse, finansieringsmodeller for energirenoveringer og meget mere.

Taskforcens arbejde tilrettelægges, så flest mulige får adgang til taskforcens viden og vejledning. Der vil løbende blive udviklet vejledninger til energieffektivisering i kommunerne, som formidles på workshops og webinarer rundt omkring i landet. Derudover vil nabokommuner blive inviteret ind i maskinrummet for at følge taskforcens arbejde.

Projektets mål og planer

Formål

1. At støtte kommuner i deres arbejde med at energieffektivisere og energioptimere den kommunale bygningsmasse.

2. At udbrede ’best practice’ mellem kommunerne, herunder værktøjer, cases og vejledninger, som udarbejdes i KL's arbejde med kommunerne.

Målsætning

At indsatsen fører til energibesparelser gennem brugen af energieffektivisering, energirenoveringer og energimærker i de kommunale bygninger ved at nedbryde barrierer for handling.

Deltagere

Et udvalg af kommuner som case-kommuner. Erfaringer indsamles og kommunikeres til øvrige kommuner via guides, workshops, webinarer og vejledninger i flere af KL's eksisterende netværk.

Midler

Projektet finansieres af Staten som led i ”Delaftale om disponering af midler fra aftale om målrettet varmecheck og udfasning af sort varme”

Projektperiode

Januar 2022 –december 2024

×

Log ind