Teknik og miljø Bæredygtige bygninger

Renovering

Det er både økonomisk, socialt og klimamæssigt bæredygtigt at passe på eksisterende bygninger frem for at rive ned og bygge nyt. Derfor skal kommunerne have de bedste rammer for at kunne foretage kloge renoveringsindsatser.

Forbedring af bygninger gennem klog renovering

En klog renoveringsindsats er en indsats baseret på viden, så en bygning renoveres til det optimale niveau på det rette tidspunkt. Formålet er, at der for hver investeret krone i renoveringen opnås den størst mulige økonomiske besparelse samt mest mulig forbedring af indeklimaet og nedsættelse af energiforbruget i bygningsdriften.  

Dette bliver endnu mere relevant, hvis EU’s Energieffektiviseringsdirektiv og Bygningsdirektiv om renoveringskrav til de kommunale bygninger vedtages. Her arbejder KL for et bredt fokus på energioptimeringer, så øjnene er på målet og ikke på midler. Der bør være metodefrihed til kommunerne, da de kan opnå energibesparelser ved at renovere, men også ved at bruge databaserede indsatser til mere effektiv bygningsdrift (se mere om databaseret energiledelse her). 

Energimærkninger indeholder i princippet den viden, der er nødvendig for at udføre kloge renoveringsindsatser, men i praksis understøtter de nuværende energimærker ikke indsatsen. Fejl i energimærkningen og manglende mulighed for selv at opdatere dem er blandt barriererne for kommunerne. Derfor arbejder KL for, at energimærkningerne bliver bedre og mere anvendelige til formålet. 

×

Log ind