Teknik og miljø Bæredygtige bygninger

Renovering

Det er både økonomisk, socialt og klimamæssigt bæredygtigt at passe på eksisterende bygninger frem for at rive ned og bygge nyt. Derfor skal kommunerne have de bedste rammer for at kunne foretage kloge renoveringsindsatser.

En klog renoveringsindsats er en indsats baseret på viden, så en bygning renoveres til det optimale niveau på det rette tidspunkt. Formålet er, at der for hver investeret krone i renoveringen opnås den størst mulige økonomiske besparelse samt mest mulig forbedring af indeklimaet og nedsættelse af energiforbruget i bygningsdriften.  

Dette bliver endnu mere relevant, hvis EU’s Energieffektiviseringsdirektiv og Bygningsdirektiv om renoveringskrav til de kommunale bygninger vedtages. Her arbejder KL for et bredt fokus på energioptimeringer, så øjnene er på målet og ikke på midler. Der bør være metodefrihed til kommunerne, da de kan opnå energibesparelser ved at renovere, men også ved at bruge databaserede indsatser til mere effektiv bygningsdrift (se mere om databaseret energiledelse her). 

Energimærkninger indeholder i princippet den viden, der er nødvendig for at udføre kloge renoveringsindsatser, men i praksis understøtter de nuværende energimærker ikke indsatsen. Fejl i energimærkningen og manglende mulighed for selv at opdatere dem er blandt barriererne for kommunerne. Derfor arbejder KL for, at energimærkningerne bliver bedre og mere anvendelige til formålet. 

 

CO2-renoveringsværktøj

Formålet med CO2-renoveringsværktøjet er at give de kommunale bygherrer et overblik over konsekvenserne for CO2-udledning, når eksisterende bygninger skal renoveres. Værktøjet skal understøtte arbejdet med bæredygtighed i kommunale bygge- og renoveringsprojekter og synliggøre værdien af renoveringer af eksisterende bygninger. 

Værktøjet er senest opdateret 18. november 2022. Du kan hente version 1.1 her: 

Værktøj

Værktøj CO2 Renoveringsværktøj

KL og Transition

Værktøjet forventes at blive videreudviklet af Transition ApS til en version 2, der også kan anvendes til nyt byggeri. Kontakt Transition for mere information herom.

Videoguide til CO2-renoveringsværktøjet

Transition har lavet en 20 minutters videoguide til, hvad værktøjet indeholder, og hvordan det bruges. 

 

×

Log ind