Bygningsdrift Nøgletalssamarbejdet

Fælleskommunal model for vedligeholdelsestilstand

Model for vedligeholdelsestilstand

Det Fælleskommunale Nøgletalssamarbejde på Ejendomsområdet har udarbejdet og vedtaget en model til registrering af vedligeholdelsestilstand for de kommunale ejendomme. Modellen skal bidrage til, at kommunerne skal kunne have en bedre indsigt i vedligeholdelsestilstanden af deres ejendomme. 

Modellen skal kunne anvendes af alle kommuner uafhængigt af, hvilken metode, værktøj eller ressourcemæssig kapacitet den enkelte kommune har.

 Det er målet, at modellen kan anvendes til

  • strategiske beslutninger og prioriteringer i den enkelte kommune
  • det operationelle arbejde med vedligeholdelse af bygninger
  • inddatering i den fælleskommunale datamodel på ejendomsområde

Kommunerne i Det Fælleskommunale Nøgletalssamarbejde på Ejendomsområdet gør op med det svage datagrundlag om vedligeholdelsestilstanden. Den nye model for registrering af vedligeholdelsestilstand er udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af en række kommuner.

”Modellen skal være udgangspunktet for, at kommunerne får indsamlet information om bygningernes tilstand på et ensartet grundlag. Kommunerne har efterspurgt dette længe, og det bliver et vigtigt redskab i den daglige administration." Ann-Britt Jørgensen, Center for Kommunale Ejendomme i Slagelse Kommune

Modellen er et værktøj, der bidrager til overblik og ledelsesinformation. Det er ikke en metode til vurdering af et økonomisk efterslæb. Modellen anvender en karakterskala 1-5, hvor 1 er bedst og 5 er dårligst.

”De kommunale medarbejdere i arbejdsgruppen har brugt deres forskellige viden, erfaring og kompetencer, og de har gjort en formidabel indsats. Modellen fungerer på både operationelt og strategisk niveau. Det er lykkedes at udvikle den meget komplekse opgave til en overskuelig og enkel model som er nem anvendelig. Det har været en fornøjelse at facilitere. ” Birthe Papsø, facilitator af arbejdsgruppen og projektkonsulent

Arbejdsgruppen har været meget opmærksom på, at ingen modeller rummer hele virkeligheden eller får alle skævheder med. KL og resten af kommunerne i Nøgletalssamarbejdet bakker fuldt ud op om materialet.

KL har desuden dialog med andre interessenter om erfarings- og viden udveksling om anvendelsen af vedligeholdelsestilstandsmodeller og registrering, heriblandt Bygherreforeningen og særligt Bygningsstyrelsen, som står for drift og vedligeholdelse af en stor del af de statslige ejendomme. Se hele modellen i linket her eller via boksen herunder 

 
Videopræsentation af modellen og eksempel på anvendelse i Excel af  Kenneth Christensen, Digital vedligeholdelsesplanlægger i Hillerød Kommune: 

 

  • XLSX

    Eksempel på beregning af tilstandsvurdering

I Fokus

Model for vedligeholdelsestilstand

Nu findes et fælles værktøj, så man på sigt kan svare på: Hvordan ser tilstanden på de kommunale bygninger generelt set ud?

×

Log ind