Bygningsdrift Nøgletalssamarbejdet

Fælleskommunal model for registrering af indeklima

Hvordan sørger kommunerne for at opretholde gode rammer for undervisning, pleje, kultur, idræt og pædagogiske tilbud i de kommunale bygninger? Hvad er kvaliteten af lyd, lys og luft i rummene, vi opholder os i? For en kommune, der drifter 300+ ejendomme til de mange velfærdsopgaver, gælder det først og fremmest om at have et overblik over tilstanden.

Model for registrering af indeklima 

Kommunerne har udarbejdet en model for indeklima som et af de første områder, der skal samles kvantitative data på. Derfor har en arbejdsgruppe i Nøgletalssamarbejdet hen over 2021-2022 udarbejdet en model til registrering af indeklima i kommunernes bygninger.

Arbejdsgruppen består af kommunale medarbejdere med faglig og praktisk viden om indeklima. De har stor indsigt i balancen mellem kompleksitet og enkelthed, som er nødvendig for at skabe en robust model. Efterfølgende har alle kommuner i Nøg­letalssamarbejdet nikket til arbejdsgruppens arbejde og modellen.

Indeklima er et abstrakt begreb, som rummer mange forskellige elementer, og forskellige mennesker tænker på forskellige ting, når man nævner begrebet indeklima. Nogle tænker måske på interiør, andre på temperatur i lokalerne, men hvis man skal kvantificere indeklima, er man nødt til at udvælge nogle parametre og indikatorer, som man mener tilsammen kan bidrage til at beskrive indeklimaet. Det er en svær øvelse, og vi havde mange svære drøftelser og beslutninger. Men det var væsentligt, at modellen blev så enkel, at den blev praktisk anvendelig,”

- Esben Stevnsbo Sørensen, energikonsulent og medlem af arbejdsgruppen fra Herning Kommune 

Modellen består af en femtrins karakterskala, der kan hjælpe med at omregne indeklima, fra lokale over bygning til ejendomsportefølje. Rapporten indeholder tre vejledende delmodeller til kategorisering af data i de fem karaktertrin. De er lavet, så det er enkelt at gå i gang med at indsamle data for kommuner, som ikke allerede har systematisk data på indeklimaet, der kan omregnes til den fælleskommunale model. Det er i høj grad op til kommunens faglige vurdering, hvorvidt og hvilken af de vejledende delmodeller, man anvender, og hvordan indsamlingen af data skal foregå, så kommunen får data om indeklimaet, der er i overensstemmelse med femtrins skalaen.

Se informationsmodellen her: Samlet informationsmodel for det kommunale bygnings- og ejendomsområde (rammearkitektur.dk)

Du kan læse mere om modellen i linket her eller via boksen nedenfor:  

I Fokus

Model for registrering af indeklima

×

Log ind