Bygningsdrift Nøgletalssamarbejdet

Fælleskommunal model for vedligeholdelsestilstand af kommunale ejendomme

En stor og vigtig milepæl er nået på rejsen mod et bedre datagrundlag om de kommunale ejendomme, som bl.a. rummer folkeskoler, daginstitutioner, kultur og fritidsbygninger mv.

I dag godkendte Det Fælleskommunale Nøgletalssamarbejde på Ejendomsområdet en fælles model for hvordan kommunerne registrerer vedligeholdelsestilstanden af en ejendom.

Nu findes et fælles værktøj, så man på sigt kan svare på: Hvordan ser tilstanden på de kommunale bygninger generelt set ud?

Indtil nu har det faktisk været meget svært at sige noget robust om. Der bliver i den offentlige debat sagt meget om de kommunale ejendomme; om brandfare, dårligt indeklima og lav energiklasse, men konklusionerne er ofte baseret på aktørers genfortælling af de samme analyserapporter med ofte meget snævre datagrundlag og enkeltstående cases.

Men i takt med, at kommunerne anvender modellen, bliver det lettere at svare på spørgsmålet.

Kommunerne i Det Fælleskommunale Nøgletalssamarbejde på Ejendomsområdet gør op med det svage datagrundlag. Den nye model for registrering af vedligeholdelsestilstand er udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af en række kommuner.

”Modellen skal være udgangspunktet for, at kommunerne får indsamlet information om bygningernes tilstand på et ensartet grundlag. Kommunerne har efterspurgt dette længe, og det bliver et vigtigt redskab i den daglige administration." Ann-Britt Jørgensen, Center for Kommunale Ejendomme i Slagelse Kommune

Modellen er et værktøj, der bidrager til overblik og ledelsesinformation. Det er ikke en metode til vurdering af et økonomisk efterslæb. Modellen anvender en karakterskala 1-5, hvor 1 er bedst og 5 er dårligst.

”De kommunale medarbejdere i arbejdsgruppen har brugt deres forskellige viden, erfaring og kompetencer, og de har gjort en formidabel indsats. Modellen fungerer på både operationelt og strategisk niveau. Det er lykkedes at udvikle den meget komplekse opgave til en overskuelig og enkel model som er nem anvendelig. Det har været en fornøjelse at facilitere. ” Birthe Papsø, facilitator af arbejdsgruppen og projektkonsulent

Arbejdsgruppen har været meget opmærksom på, at ingen modeller rummer hele virkeligheden eller får alle skævheder med. KL og resten af kommunerne i Nøgletalssamarbejdet bakker fuldt ud op om materialet.

KL har desuden dialog med andre interessenter om erfarings- og viden udveksling om anvendelsen af vedligeholdelsestilstandsmodeller og registrering, heriblandt Bygherreforeningen og særligt Bygningsstyrelsen, som står for drift og vedligeholdelse af en stor del af de statslige ejendomme.

Vil du vide mere, så kontakt projektleder Liva Westergaard (liwe@kl.dk).

×

Log ind