Bæredygtige bygninger Bygningsdrift

Det Fælleskommunale Nøgletalssamarbejde

Her på siden kan du læse mere om Det Fælleskommunale Nøgletalssamarbejde på ejendomsområdet samt de udgivet publikationer.

Om samarbejdet 

KL faciliterer et samarbejde mellem landets kommuner, som har til formål at understøtte kommunerne i at skabe mere og bedre information om de kommunale ejendomme. Da Nøgletalssamarbejdet blev igangsat i 2019, fandtes der få og usammenlignelige data om de kommunale ejendomme.

I regi af Nøgletalssamarbejdet indledte kommunerne derfor arbejdet med udviklingen af standarder for data inden for: antal ejendomme, arealer, udgifter, energiforbrug, bygningstilstand, indeklima og anvendelse af de kommunale ejendomme. 

Der findes nu vedtaget definitioner af begreber, fælles modeller og fælles kommunale nøgletal, som kommunerne kan anvende, for indsamle sammenlignelige data. Validiteten af nøgletallene forbedres i takt med implementering af begreberne og i takt med at kommunerne inddaterer til Nøgletalssamarbejdet.

Arbejdsform 

Arbejdet med udvikling af det fælleskommunale modeller, begreber og definitioner sker gennem arbejdsgrupper. Arbejdsgrupperne består af kommunale fagmedarbejder, som er en del af Nøgletalssamarbejdet. Nøgletalssamarbejdet faciliterer og understøtter arbejdsgruppens udviklingsarbejde og præsenterer resultatet til godkendelse for resten kommunerne i samarbejdet.

Der er bl.a. udviklet en fælleskommunal model for registrering af vedligeholdelsestilstand, indeklima samt en kontoplan. Det er vigtige milepæle da det er forudsætningen for, at der kan komme national viden om tilstanden af de kommunale bygninger. Med data om kvaliteten af bygningerne, udgifterne og anvendelsesgraden skaber kommunerne forudsætningerne for at belyse bygningernes performance og effektivitet.  

Gennem Nøgletalssamarbejdet får de deltagende kommuner mulighed for at deltage i workshops og temadrøftelser, hvor de kan sparre og udfordre hinanden i f.eks. indsamling af data og anvendelse af den. Workshopsene og drøftelserne er en blanding af virtuelle og fysiske workshop,

Mere og bedre information og viden er forudsætningen for, at der lokalt og nationalt kan træffes beslutninger for bæredygtig drift.

 

 

I Fokus

Case Fælleskommunal model for vedligeholdelsestilstand af kommunale ejendomme

En stor og vigtig milepæl er nået på rejsen mod et bedre datagrundlag om de kommunale ejendomme, som bl.a. rummer folkeskoler, daginstitutioner, kultur og fritidsbygninger mv.

×

Log ind