Bæredygtige bygninger Bygningsdrift

Det fælleskommunale nøgletalssamarbejde på ejendomsområdet

KL Nøgletalssamarbejdet er et værdifuldt samarbejde på tværs af kommunerne og kan fremadrettet bidrage til at optimerer overblikket og forbruget på den enkelte kommunes udgifter på ejendomsområdet, sammenlignet med tilsvarende kommuner. De faglige og konstruktive dialoger tilfører samarbejdet en rigtig spændende udvikling.
Heidi Ørskov, Økonomimedarbejder i Ringsted Kommune

KL faciliterer et samarbejde mellem kommuner, som har til formål at skabe mere og bedre information om de kommunale ejendomme. På nuværende tidspunkt eksisterer der få og usammenlignelige data om de kommunale ejendomme. Kommunerne har derfor udvalgt, at der skal udvikles standardiserede data for antal ejendomme, arealer, udgifter, energiforbrug, bygningstilstand, indeklima og anvendelse af de kommunale ejendomme. 

Arbejdsgrupper i Nøgletalssamarbejdet udvikler modeller for standardisering af data, som godkendes af alle kommuner i samarbejdet. Der er bl.a. udviklet en fælleskommunal model for registrering af vedligeholdelsestilstand og en model for registrering af indeklima. Det er væsentlige milepæle, da det er forudsætningen for, at der kan komme national viden om tilstanden af de kommunale bygninger. Ved at have data om kvaliteten af bygningerne, udgifterne og anvendelsesgraden skaber man forudsætningerne for at belyse bygningernes performance og effektivitet.  

Mere og bedre information er forudsætningen for, at der lokalt og nationalt kan træffes beslutninger for bæredygtig drift.

 • PDF

  Foranalyse til KKM2 - Afrapportering fm3 og Valcon 17 marts 2018

Arrangement

Møder og netværk Kommunalt nøgletalssamarbejde på ejendomsområdet 2022

 

Vedligeholdelsestilstandsmodel

Det Fælleskommunale Nøgletalssamarbejde på Ejendomsområdet har udarbejdet og vedtaget en model til registrering af vedligeholdelsestilstand for de kommunale ejendomme.

Modellen skal kunne anvendes af alle kommuner uafhængigt af, hvilken metode, værktøj eller ressourcemæssig kapacitet den enkelte kommune har.

Det er målet, at modellen kan anvendes til

 • strategiske beslutninger og prioriteringer i den enkelte kommune
 • det operationelle arbejde med vedligeholdelse af bygninger
 • inddatering i den fælleskommunale datamodel på ejendomsområde
 • PDF

  Vedligeholdelsestilstandsmodel Nøgletalssamarbejdet

Videopræsentation af modellen og eksempel på anvendelse i Excel af  Kenneth Christensen, Digital vedligeholdelsesplanlægger i Hillerød Kommune: 

 • XLSX

  Eksempel på beregning af tilstandsvurdering

Fælleskommunal model for vedligeholdelsestilstand af kommunale ejendomme

Fælleskommunal model for vedligeholdelsestilstand af kommunale ejendomme

En stor og vigtig milepæl er nået på rejsen mod et bedre datagrundlag om de kommunale ejendomme, som bl.a. rummer folkeskoler, daginstitutioner, kultur og fritidsbygninger mv.

×

Log ind