Bygningsdrift Databaseret energiledelse

Der skal handles på data

I Tårnby Kommune er det svært at holde styr på varmeforbruget, når energiteamet kun består af én fuldtidsmedarbejder. Derfor har det været en stor hjælp for kommunen at indgå samarbejde med virksomheden Kiona, der gennem deres AI-baserede system og en særligt tilknyttet rådgiver har realiseret besparelser på samlet 5,6 mio. kr. og nedsat kommunens klimaaftryk med 365 ton CO2 årligt siden 2019.

Mulige energibesparelser skulle ikke bremses af manglende data

Da Rune Klitgaard startede som energimedarbejder i Tårnby Kommune, havde kommunen et ældre energistyringssystem, der hverken var opdateret i forhold til funktioner eller datamæssige indhold. Siden har kommunen implementeret systemet Kiona (tidligere Egain) og opnået besparelser på 5,6 mio. kr. og et klimaaftryk, der er reduceret med 365 ton CO2 årligt. Projektet har betydet, at kommunens arbejde med databaseret energiledelse har fået en vigtig plads i deres kommende DK2020-klimahandlingsplan. 

Hvis man bruger for lang tid på at indsamle data – så står data i vejen for energihandlingen
Rune Klitgaard, Energimedarbejder

Forbrugsdata og styring af energiforbruget foregår typisk via et energiledelsessystem (EMS), som kan kræve en del ressourcer at drifte afhængigt af medarbejdernes kompetencer og det pågældende system. Udgangspunktet for Tårnby Kommune var også, at de skulle vælge et ”klassisk” EMS, der fungerer som en dataplatform for el-, vand- og varmeforbrug, og gør det muligt at overvåge, analysere og optimere energiforbruget i kommunens bygninger. I Tårnby var de udfordret på overvågning og styring af varmeforbruget, fordi de ikke kunne få data om varmeforbruget fra kommunens fjernvarmeselskab. Hertil var styringen af bl.a. varmeforbruget i bygningerne udfordret af ældre eller manglende CTS-anlæg, som muliggør digital styring af bygningen.

I sidste ende blev det klassiske EMS fravalgt og i stedet endte Rune med at vælge en løsning, der indebar opsætningen af egne sensorer for at få varmeforbrugs- og temperaturdata. De vurderede, at det hurtigere ville føre til handlinger og dermed realiserede energibesparelser, hvilket i den grad også blev tilfældet.

Prognosestyring som udgangspunkt

Mange EMS-leverandører og udbydere af systemer til styring af energiforbruget har forskellige løsnings- og serviceniveauer. For Rune var det vigtigt med en løsning med en høj grad af ansvar hos leverandøren, da han sad som den, på det tidspunkt, eneste energimedarbejder. For varmeforbruget var dette muligt i et samarbejde med virksomheden Kiona.

Før samarbejdet oplevede Tårnby Kommune, at varmeforbruget i deres bygninger var det samme år efter år, selvom nogle vintre var koldere end andre. Med Kiona er det muligt at styre varmeforbruget automatisk ud fra vejrprognoser, så varmeanlægget kan indstilles i tide, inden vejret skifter. Målet er at sikre en konstant temperatur i bygningerne og en lavere fremløbstemperatur, som er temperaturen i det vand, der løb frem til radiatorerne fra varmeanlægget.

Indsatsen har ikke kun givet værdi ved sæsonskifte, men også fra dag til dag. Eksempelvis brugte Tårnby ofte for meget varme om morgenen, når solen brød frem og opvarmede bygningen og ved de faldende temperaturer om natten. 

Det er mest, hvis der er et projekt eller noget, jeg lige er optaget af, så holder jeg øje med en bestemt bygning. Ellers holder Kiona jo sådan set øje med de her ting for mig og fortæller mig, hvis der er noget, der ikke lige kører. Så får jeg en besked fra dem
Rune Klitgaard, Energimedarbejder

Med indsatsen har Tårnby både været god ved klimaet og pengepungen. Et eksempel er Skottegårdsskolen, der oplevede strafafgifter på 25.000 kr. om året for dårlig afkøling. Efter prognosestyringen har skolen sparet 11,3% på varmen og er gået fra et forbrug på 148 kWh/m2 til 131 kWh/m2. Samtidig er skolen gået fra strafafgifter til nu at få 15.000 kr. retur fra fjernvarmeselskabet.

Et tæt samarbejde med leverandøren og en fast rådgiver har givet besparelser

Foruden styring af fremløbstemperaturer har Rune også indgået en aftale med Kiona, hvor en fast rådgiver fra virksomheden fungerer som Runes mand i marken. Det er nemlig ikke alle funktioner, som er lette at lære eller overvåge på daglig basis. I Kionas platform er det fx muligt at få en 3D-visualisering af alle kommunens bygninger, hvor temperaturen i alle lokalerne fremgår. Hvis der eksempelvis er en skolefløj, der er meget kold, opdager Kionas rådgiver det og tager ud for at løse problemet. 

Vi har et utrolig godt samarbejde, hvor de ser et eller andet problem og kommer ud i en varmecentral, og så er der tillid fra min side til, at de ved, hvem de kan ringe til
Rune Klitgaard, Energimedarbejder

Tårnby har yderligere indgået en garantiaftale med Kiona, hvor virksomheden garanterer 10 pct. besparelser på kommunens energiforbrug årligt. På nuværende tidspunkt har samarbejdet resulteret i strafafgift-besparelser på 250.000 kr. årligt, et nedsat klimaaftryk på 365 ton CO2 årligt og langt flere fejlfindinger på kommunens varmeanlæg. 

Hvis du vil høre mere om Tårnby Kommunes erfaringer med Kiona, er du velkommen til at kontakte Rune Klitgaard på rkl.tf@taarnby.dk. Hvis du vil høre mere om KL's arbejde i Projekt Databaseret Energiledelse kan du kontakte konsulent Isak Dyrløv Klindt på IDKL@kl.dk eller se resultaterne af projektets indledende undersøgelse af kommunernes energiledelse her.

×

Log ind