Bæredygtige bygninger Bygningsdrift

Databaseret energiledelse

KL arbejder på at sikre mere og bedre data til kommunerne om deres el-, vand- og varmeforbrug. Det er nødvendigt at have forbrugsdata på timebasis, hvis man vil lave indsatser, der forhindrer energispild, som for eksempel løbende toiletter eller lys, der står tændt i ubenyttede lokaler. Mange kommuner har kun data på årsbasis i forbindelse med deres årsregnskab, og det er ikke tilstrækkeligt. 

Det skønnes, at der årligt kan spares 10 pct. af energiforbruget fra år 2030, hvis de tilgængelige teknologier tages i brug til at styre bygningers drift ved hjælp af data om energiforbruget. Det kan også styrke sektorkoblingen, hvor fritstilling af data forbedrer forsyningsselskabernes mulighed for at planlægge deres leverancer efter det reelle forbrug i bygningerne.  

Nogle kommuner er nået langt i at anvende data om energiforbruget til at optimere forbruget. KL understøtter, at eksisterende viden og erfaring bliver delt mellem kommunerne, at showcases bliver delt med lovgivere og andre interessenter, samt at private leverandører og kommunale forvaltere bringes tættere sammen.

Netværk

Netværk Tilmeld dig Projekt Databaseret Energiledelse

Bliv en del af kommunernes netværk om databaseret energiledelse ved at skrive en mail til konsulent Isak Dyrløv Klindt på IDKL@kl.dk.

 

Aktuelt fra Projekt Databaseret Energiledelse

KL afholder temadag om energirigtig drift den 11. maj

KL inviterer kommunerne til temadag om energirigtig ejendomsdrift. Med udgangspunkt i kommunale cases fokuserer vi på, hvordan overvågning af energi- og vandforbrug kan blive til reelle handlinger ude i bygningerne. Det er ikke blot afgørende for den grønne omstilling og for dansk forsyningssikkerhed, men kan også være til gavn for indeklimaet og dermed borgernes sundhed og velvære. 

Herunder kan du læse mere om programmet og tilmelde dig:

Arrangement

Konferencer og messer Temadag om energirigtig drift

KL går ind i debatten om Bygningsdirektivet

Ifølge Birgit Hansen, formand for KL's Klima- og Miljøudvalg, gør EU klimaet en bjørnetjeneste ved at fokusere enøjet på krav om renoveringer frem for at lade kommunerne vælge frit mellem de tiltag, der gør bygninger grønnere og sundere. Det kunne for eksempel være databaseret energiledelse.

Læs debatindlægget ved at klikke her.

Herunder kan du tilgå KL's holdningspapir om Energieffektiviseringsdirektivet (EED) og KL's specifikation af, hvilke data kommunerne har behov for adgang til for at udføre effektiv energiledelse i bygningerne.

 • PDF

  KL's holdningspapir vedr. EED, 22-2-22.pdf

 • PDF

  Dataspecifikation til energiledelse, 22-2-22.pdf

Resultatmål for Projekt Databaseret Energiledelse

 • Alle kommuner har i 2025 adgang til energiforsyningsdata af høj kvalitet

 • Halvdelen af alle kommuner deltager i den fælleskommunale indsats for databaseret energiledelse

 • Kommunerne kan dokumentere en rentabel energibesparelse i 2025

 • PDF

  Projektbeskrivelse Databaseret Energiledelse KDP 2021-2025.pdf

 • PDF

  Vejledning til arbejdet med databaseret energiledelse

 • PDF

  Medlemmer af Kommunernes Nøgletalssamarbejde

 

×

Log ind