Teknik og miljø Bæredygtige bygninger

Bygningsdrift

Bygningsdriften skal sikre bygninger med et minimalt energiforbrug, et sundt indeklima og bygninger, der lever op til en økonomisk ansvarlig prioritering af eksisterende behov. Dette opnås bedst i samarbejde med kommunernes driftsansvarlige, og derfor faciliterer KL to samarbejdsprojekter for udvikling af ejendomsdata.

Kommunernes bygningsdrift skal sikre gode rammer for brugen af folkeskoler, daginstitutioner, kulturhuse og idrætshaller. En bæredygtig drift af bygningerne hviler på brug af data. Der er potentiale for brug af mange datakilder, som tilsammen giver et grundlag for at træffe kvalificerede beslutninger.  

KL understøtter udvikling og vidensdeling på tværs af kommuner for at opnå bæredygtig drift. Det gør vi konkret gennem to projekter: Det Fælleskommunale Nøgletalssamarbejde på Ejendomsområdet og Databaseret Energiledelse. 

Læs mere om de to projekter via ikonerne ovenfor.

Tal om de kommunale ejendomme

  • Værdien af den kommunale ejendomsmasse udgør omkring 200 mia. kr.
  • Vedligeholdelsesudgifter udgør ca. 3,5 mia. kr. årligt
  • Driftsudgifter udgør ca. 9,5 mia. kr. årligt
  • Rengøringspersonale udgør ca. 11.000 årsværk. Rengøring koster kommunerne ca. 4,5 mia. kr. årligt
  • Elforbruget udgør ca. 822 mio. kWh om året
  • Vandforbruget udgør ca. 10,5 mio. M3 om året
  • Varmeforbruget udgør ca. 2,8 mio. MWh om året

(Baseret på estimater)

 

 

I Fokus

Case Fælleskommunal model for vedligeholdelsestilstand af kommunale ejendomme

En stor og vigtig milepæl er nået på rejsen mod et bedre datagrundlag om de kommunale ejendomme, som bl.a. rummer folkeskoler, daginstitutioner, kultur og fritidsbygninger mv.

×

Log ind