Teknik og miljø Bæredygtige bygninger

Bygningsdrift

Bygningsdriften skal sikre bygninger med et ansvarligt energiforbrug og et sundt indeklima. Dette opnås bedst i samarbejde med kommunernes driftsansvarlige, og derfor faciliterer KL flere samarbejdsprojekter for udvikling af ejendomsdata.

Kommunernes bygningsdrift skal sikre gode rammer for brugen af folkeskoler, daginstitutioner, kulturhuse og idrætshaller. En bæredygtig drift af bygningerne hviler på brug af data. Der er potentiale for brug af mange datakilder, som tilsammen giver et grundlag for at træffe kvalificerede beslutninger.

KL understøtter udvikling og vidensdeling på tværs af kommuner for at opnå bæredygtig drift. Det gør vi konkret gennem tre projekter: Det Fælleskommunale Nøgletalssamarbejde på Ejendomsområdet, Databaseret Energiledelse og Taskforce for energieffektivisering af kommunale ejendomme. 

 

 

×

Log ind