Bæredygtige bygninger Byggelov og sagsbehandling

Servicemålsstatistik for byggesager og miljøgodkendelser

Servicemålsstatistik for byggesager og miljøgodkendelser

Tallene for kommunernes sagsbehandlingstider på bygge- og miljøområdet kan hentes nedenfor

Statistikken viser andelen af sager, der opfylder servicemålet. Det fortæller, hvor stor en del af sagerne, som ansøgerne kan forvente ligger inden for aftalen. Der er også et tal for den gennemsnitlige sagsbehandlingstid, som er mere usikkert at bruge, fordi enkeltsager med lang sagsbehandlingstid kan trække gennemsnittet op.

Kommunerne har forskellig geografi, bebyggelsestæthed og bygningstyper. Derfor kan sagsbehandlingstiderne umiddelbart ikke sammenlignes direkte på tværs af kommuner.

Sagsbehandlingstiden er et udtryk for tiden, der går fra en sag registreres som ”fuldt oplyst” i kommunen til ansøgeren står med en afgørelse. Noget tid trækkes fra sagsbehandlingstiden, fx hvis kommunen venter på dokumentation i lang tid. Sagsbehandlingstiden er altså ikke et udtryk for den tid, som ansøgeren oplever fra start til slut, og er heller ikke et udtryk for den kvalitet af sagsbehandlingen, som ansøgeren oplever. Nogle byggesager kan have politisk interesse og skal fremlægges for byrådet. Andre sager er helt undtaget for servicemål. Kommunerne bruger også tid på andre sager, som godkendelser af arrangementer, midlertidige overnatninger, lovliggørelsessager og stikprøvesager.

Kommunerne bruger også meget tid på dialog om bygningsreglementet, som er meget komplekst for især mindre byggeri. Her ønsker kommunerne at hjælpe borgerne, men god dialog tager tid, og kommer til udtryk som længere sagsbehandlingstid.

×

Log ind