Bæredygtige bygninger Byggelov og sagsbehandling

Fælles mål for sagsbehandlingstider og godkendelser

Fælles mål for sagsbehandlingstider og godkendelser

Regeringen og KL indgik i december 2015 en aftale om fælles servicemål. Aftalen satte konkrete mål for kommunernes sagsbehandlingstid på miljøgodkendelser, byggesager, og husdyrgodkendelser. Siden aftalen blev indgået er et nyt bygningsreglement trådt i kraft. Bygningsreglementet fra 2018 (BR18) indeholder en ny rollefordeling, som servicemålene ikke tager højde for. Det er vigtigt at vide, når man sammenligner sagsbehandlingstiderne med servicemålene.

Fakta om aftalen om servicemål

Miljøgodkendelse af virksomheder: 130 dage for mindre miljøbelastende virksomheder og 200 dage for store og komplekse virksomheder.

Miljøgodkendelse af husdyrbrug: For de mindre og mellemstore landbrug fastsættes et servicemål på hhv. 110 og 155 dage. For større landbrug fastsættes et servicemål på 180 dage, mens servicemålet for arealsager fastsættes til 160 dage. Servicemålet på 180 dage udgør et loft for alle typer af husdyrbrug.

Godkendelse af byggesager: 40 dage for mindre kompliceret byggeri og 50-60 dage for mere kompliceret byggeri.

Kommunernes sagsbehandlingstider for byggesager og miljøgodkendelser måles i IT-systemet Byg og Miljø, og sagsbehandlingstider for husdyrgodkendelser måles i IT-systemet husdyrgodkendelse.dk.

Læs mere om aftalen i disse dokumenter:  

  • PDF

    Aftale om servicemål for kommunal erhvervsrettet sagsbehandling 2016

  • PDF

    Hvorfor en aftale om servicemål KL 2016

  • PDF

    Teknisk bilag til Aftale om servicemål

  

×

Log ind