Evaluering af servicemål

Rambøll Management Consulting har i 2018 evalueret virksomhedernes serviceoplevelse og kommunernes overholdelse af de aftalte sagsbehandlingstider på byggetilladelses-, miljøgodkendelses- og husdyrgodkendelsesområdet for KL, Miljøstyrelsen og den daværende Trafik-, Bygge- og Boligstyrelse. 

Evalueringen viser, at servicemålsaftalen har haft en positiv effekt for sagsbehandlingstidernes længde, men også at det er svært at adskille denne effekt fra andre kommunale tiltag. Aktørerne på området vurderer, at servicemålsaftalen har betydet et større ledelsesmæssigt fokus i kommunerne, og at den formodentlig har medvirket til at reducere sagsbehandlingstiden i nogle kommuner. Der er link til evalueringen nedenfor. Evalueringen blev lavet samtidigt med, at et nyt bygningsreglement for 2018 (BR18) trådte i kraft, og effekterne af den nye lovgivning er altså ikke blevet evalueret.

 • PDF

  Evaluering af servicemålsaftalen Rambøll 2018

 • PDF

  God service er mere end tid KL 2016

 • PDF

  KL Inspirationskatalog Erhvervsservice 2017

 • PDF

  Nyhedsbrev Fælles servicemål 2018

×

Log ind