Kommunale opgaver Teknik og miljø

Bæredygtige bygninger

Kommunernes bygninger er rammen om den nære velfærd. Derfor skal bygningerne give de bedst mulige forudsætninger for at tage hånd om de kommunale kerneopgaver. I driften af de kommunale bygninger ligger også potentiale for en række klimaindsatser - både i byggeri og anlæg, i den daglige drift og brug, og når bygningerne skal renoveres eller rives ned.

Læs hvad der sker på bygningsområdet på undersiderne herover

Kommunernes bygninger er rammen om de kommunale velfærdsopgaver, der udføres i børnehaver, skoler, plejehjem, fritidsklubber og kultur- og idrætsfaciliteter. Det er derfor en kerneopgave for kommunerne at sikre, at der er kvadratmeter nok til brugerne, at bygningerne har den rette funktionalitet til at varetage velfærdsopgaven, og at de er sunde og trygge at opholde sig i. 

Kommunerne har som landets største bygningsejer også en hovedrolle, når det kommer til at få Danmark til at overholde Parisaftalens mål om klimaneutralitet i 2050. En tredjedel af Danmarks samlede CO2-udledning kan nemlig henføres til bygninger i forbindelse med enten nybyggeri, renovering, drift eller nedrivning. Derfor er der også både nye krav og teknologiske muligheder, som kommunerne skal navigere i.  

Klimaindsatsen i kommunerne afhænger i høj grad af, at eksisterende bygninger energioptimeres. Over 80 pct. af de eksisterende bygninger vil stadig stå her i 2050, og 40 pct. af Danmarks forbrug af el, vand og varme bruges i bygninger. Her er øget digitalisering en vigtig brik for at lykkes. Det gælder både i forhold til at drive bygningerne mere effektivt og til at sikre størst mulig effekt for både indeklima og CO2-aftryk, når der investeres i renoveringer.

Faktaboks

Faktaboks KL og kommunernes indsatser

KL arbejder med bæredygtigt byggeri og bygningsdrift på en række områder. Blandt andet i Det fælleskommunale Nøgletalssamarbejde på Ejendomsområdet samt projektet Databaseret energiledelse. Begge disse indsatser er sprunget ud af KL og kommunernes drøftelser i Kommunernes Ejendomsnetværk. Læs mere om indsatserne via ikonerne ovenfor og tilmeld dig Kommunernes Ejendomsnetværk herunder.

×

Log ind