Teknik og miljø Almene boliger

Relevante faglige netværk

KL faciliterer to netværk med henblik på hhv. almene boliger samt udsatte boligområder Kommunernes netværk om del almene boligsektor (KNAB) er et forum for vidensdeling og inspiration for kommunale medarbejdere og mellemledere, der beskæftiger sig med den almene boligsektor. Kommunernes netværk for udsatte boligområder (KNUB) åbnede som nyt KL-netværk i 2020 og har fokus på udvikling af udsatte boligområder. Netværket henvender sig til medarbejdere i kommuner, der allerede har boligområder på regeringens lister eller som arbejder forebyggende med fx ghettokriterierne.

KNAB

Kommunernes netværk om den almene boligsektor er et forum for vidensdeling og inspiration for kommunale medarbejdere og mellemledere, der beskæftiger sig med den almene boligsektor. Netværket er for medarbejdere, der arbejder med de almene boligområders fysiske udvikling, nybyggeri og drift og tilsyn.
Med netværket etableres fokus på sammenhængen mellem den almene boligsektor og løsning af kommunale kerneopgaver på velfærdsområdet i forhold til boligforsyning, udlejning og anvisning af boliger samt tilpasning af boligmassen til både unge og ældre. Møderne er temabaserede med faglige oplæg. Formen er dialogbaseret med fokus på erfaringsudveksling og netværksskabelse. 

Arrangement

Kommunernes netværk for den almene boligsektor 2022

KNUB

Kommunernes Netværk om Udsatte Boligområder åbnede som nyt KL-netværk i 2020 og har fokus på udvikling af udsatte boligområder.  Med Folketingets vedtagelse af parallelsamfundsaftalen i 2018 blev der indført nye regler og love af væsentlig betydning for en række udsatte boligområder og kommunernes drift og ageren i og omkring disse boligområder. Netværket er et forum for kommunale medarbejdere og mellemledere, der arbejder med og i de udsatte by- og boligområder – herunder med implementering af parallelsamfundsaftalens regler på både boligområdet samt dagtilbuds- og skoleområdet.
Netværket henvender sig til medarbejdere i kommuner, der allerede har boligområder på regeringens lister over udsatte boligområder samt til kommunale medarbejdere i øvrige kommuner som arbejder forebyggende med bl.a. ghettokriterierne.

Arrangement

Møder og netværk Kommunernes Netværk for Udsatte Boligområder 2022

×

Log ind