Teknik og miljø Almene boliger

Partnerskab mellem KL og BL

Kommuner og boligorganisationer står i disse år sammen overfor at skulle skabe bedre by- og boligområder, som passer til et Danmark i forandring.

Partnerskabsaftale

KL og BL har en fælles interesse i at understøtte det lokale samarbejde mellem kommuner og boligorganisationer om at sikre bæredygtige by- og boligområder og tilstrækkelig boligkapacitet til udsatte grupper.  Derfor har BL og KL indgået en partnerskabsaftale om udviklingen i den almene boligsektor.

Udfordringer som kommuner og boligorganisationer er fælles om og skal finde fælles løsninger til er fx udsatte boligområder, befolkningstilvækst i byerne og affolkning på landet, de almene boligers rolle i byudviklingen, mangel på billige almene boliger, udsættelser, mental sundhed og videreudvikling af styringsdialogen.

Her på siden kan du læse mere om aftalen og de temaer der arbejdes med i partnerskabsaftalen.

 

  • PDF

    Partnerskabsaftale mellem KL og BL 2016-2017

 

×

Log ind