Almene boliger Boligsocial monitorering

Gode råd før du går i gang

KL har samlet en række kommunale erfaringer med boligsocial monitorering, som kan bruges som inspiration til, hvordan man kommer godt i gang.

Gode råd før du går i gang

Der er i mange kommuner efterspørgsel på at kunne følge udviklingen i kommunernes boligområder og dokumentere de særlige boligsociale udfordringer, der er i nogle af disse områder. Udlejningsredskaber og byplanlægning sætter gang i flyttemønstre mellem by og land og også mellem boligformer fx fra almene boliger til private ejer- eller lejeboliger. Med monitorering af disse flyttemønstre er det muligt for kommunerne at forebygge uhensigtsmæssige bosætningsmønstre i både byer og i mindre tætbefolkede landområder. Før man går i gang, er det godt af afklare, hvad man lokalt ønsker sig af et monitoreringsredskab.

Boligsociale monitorering er en tværfaglig disciplin, der forudsætter en god organisering, de rette faglige kompetencer, ressourcemæssig prioritering og opbakning fra øverste ledelsesniveau på tværs af forvaltningsområder.

Ligeledes er det afgørende, at man på forhånd gør sig klart, hvilke datakilder man har tilgængelige og ønsker at anvende.

Nedenstående fem gode råd baserer sig på et kommuneprojekt om boligsocial monitorering i 2015. Nogle elementer har forandret sig siden da. Derfor har vi genbesøgt og opdateret rapporten på denne side. Man kan også læse den oprindelige rapport, som ligger nederst på denne side. 

×

Log ind