Almene boliger Boligsocial monitorering

Eksempler på monitoreringsmodeller

Præsentation af, hvordan tre kommuner har valgt at arbejde med boligsocial monitorering og hvilke valg de har taget undervejs i arbejdet.

Eksempler på udviklede monitoreringsmodeller

Staten opgør det boligsociale med udgangspunkt i ghettokriterierne og data fra Danmarks Statistik, men der findes mange andre forskellige måder at monitorere boligsociale forhold på. Helsingør, Svendborg og Vejle kommune har hver især udviklet deres egen boligsociale monitoreringsmodel. De tre kommuner har valgt at arbejde med boligsocial monitorering på hver deres måde, hvilket har resulteret i udviklingen af tre forskellige eksempler på en boligsocial monitorering. Her på siden kan du få mere at vide om kommunernes formål, anvendelse, organisering, valgte indikatorer, datakilder samt video-demo af deres eksempel på en model.

×

Log ind