Teknik og miljø Almene boliger

Almene Boliger

På denne side kan du løbe holde dig opdateret med KL's arbejde med den almene boligsektor. Arbejdet dækker bredt lige fra kommunernes principielle arbejde med den almene boligsektor såsom tilsynsrapporter til boligsocialt arbejde relateret til parallelsamfundsaftalen.

Den almene boligsektor - en bred kommunal ansvarsopgave

Kommunerne har en række opgaver i forbindelse med den almene boligsektor. Det drejer sig bl.a. om opførelse, renovering og nedrivning af almene boliger, tilsyn med og effektivisering af boligorganisationernes administration og drift, aftaler med boligorganisationerne om udlejning og kommunal anvisning af boligsøgende udsatte borgere og forebyggelse af udsatte boligområder og parallelsamfund.

KL's rolle i forløbet om den politiske aftale om parallelsamfund d. 15. juni 2021.

Den. 15. juni præsenterede regeringen sammen med aftaleparterne aftalen ”Blandede boligområder – næste skridt i kampen mod parallelsamfund”, som er en opdatering af parallelsamfundslovgivningen fra 2018. Det mest centrale element er indførelsen af en ny kategori af boligområde, nemlig et såkaldt forebyggelsesområde. Den politiske aftale er indgået mellem Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistiske Folkeparti, Konservative og Liberal Alliance.

KL’s indsats i forhandlingsforløbet

Den. 17. marts præsenterede regeringen et udspil, der indledte forhandlingerne, som KL har fulgt tæt. I processen har KL fremsendt et brev til bolig- og indrigsministeren Kaare Dybvad Bek. Heri rettede KL en kritik af oprettelsen af en ny statslig med liste over forebyggelsesområder med særlige obligatoriske udlejnings- og anvisningsregler. KL påpegede, hvordan der med udspillet er en ”risiko for at presse lavtlønnede borgere ud af byerne”. Læs brevet her samt artikel i Altinget, hvor KL’s pointer uddybes af Leon Sebbelin formand for KL’s Kultur, Erhverv og Plan-udvalg.

KL’s kommentar til aftalen

KL deler ambitionen om både at forebygge, at der skulle komme flere udsatte boligområder og samtidig skabe bedre grundlag for blandede boligområder. Det hører dog også med, at vi i KL har været og fortsat er optagede af, hvilke begrænsninger aftalen kan medføre for både udlejning og anvisning til socialt udsatte borgere i yderligere 58 områder. Der står i aftalen, at staten vil holde øje med, om de nye regler vil øge forekomsten af ”social eksport” til landområder, og det arbejde vil vi fra KL’s side meget gerne inddrages i.

Seneste har KL sendt et høringssvar på det lovforslag der udmønter "Aftale om blandede boligområder – næste skridt i kampen mod parallelsamfund". Læs høringssvaret nedenfor:

  • PDF

    Høringssvar KL Blandede Boligområder.pdf

×

Log ind