Teknik og miljø Affald og cirkulær økonomi

Udvidet producentansvar og oprydningsansvar

Frem mod 2025 implementeres og revideres en række EU-direktiver, der medfører nye producentansvarsordninger for henholdsvis emballager, engangsplast, biler, batterier og elektronik. Ordningerne gør producenterne ansvarlige for produktet gennem hele værdikæden - også når det skal bortskaffes og genanvendes.

Producentansvarsordninger

Producentansvar for emballage skal være indført i Danmark senest den 31. december 2024. Affaldsdirektivets nye administrative minimumskrav for eksisterende producentansvarsordninger (biler, batterier og elektronikaffald) skal være implementeret fra den 5. januar 2023. Nye producentansvar som følge af engangsplastikdirektivet skal være implementeret fra henholdsvis 1. januar 2023 (cigaret skodder) og 31. december 2024 (engangsemballager). 

Kommunerne vil fremover stadig stå for indsamlingen af husholdningernes affald. Implementeringen (inkl. samspil og økonomisk fordeling mellem aktørerne) vil derfor få stor indflydelse på kommunernes opgavevaretagelse.

Politisk aftale

Politisk aftale Udvidet producentansvar for emballage og engangsplastprodukter

I en aftale indgået d. 30. august 2022 er et bredt flertal i folketinget blevet enige om at indføre udvidet producentansvar for emballage og engangsplastprodukter, der skal træde i kraft d. 1. januar 2025. Producenterne gøres økonomisk ansvarlige for den emballage de sætter på markedet, når emballagen bliver til affald. Det skal fremme incitament til omstilling til en cirkulær økonomi, hvor emballageforbruget reduceres, og langt flere emballager genbruges og genanvendes. Kommunerne er forsat ansvarlige for indsamlingen af affald fra borgerne i tørre fraktioner med emballage, som efterfølgende overdrages til producenterne via kollektive ordninger, som får ansvar for den videre affaldshåndtering. Med producentansvaret flyttes der omkostninger fra borgernes affaldsgebyr til producenterne

Regeringen har haft nedsat et ”Samarbejdsforum for implementering af udvidet producentansvar”, som har afleveret 8 anbefalinger frem mod politisk beslutning i 2021 om nye producentansvarsordninger i Danmark.  KL har deltaget i samarbejdsforummet.

Anbefalingerne fra ”Samarbejdsforum for udvidet producentansvar” er opdelt i otte temaer med anbefalinger inden for hvert tema:

  • Organisering af emballageaffald fra husholdninger - ansvarsfordeling og rammer for samarbejdet mellem producenter og kommuner

  • Fastlæggelse af producenternes kompensation af kommunale aktiviteter

  • Organisering af emballageaffald fra erhverv

  • Regulering af kollektive ordninger

  • Permanent samarbejdsforum

  • Miljøgraduerede bidrag

  • Engangsplastikdirektivets oprydningsansvar

  • Administration af producentansvarsordninger´

Samarbejdsforums anbefalinger til producentansvar kan læses her

×

Log ind