Affald og cirkulær økonomi Medicinaffald og kemikalier

Medicinaffald

KL anbefaler at kommunerne indgår aftaler med de lokale apoteker om at indsamle medicinaffald.

Om aftalen

Aftalen mellem apoteket og kommunen dækker både medicinrester fra private og fra læger, tandlæge mv. 

  • Apoteket modtager og sorterer medicinrester og visse former for klinisk risikoaffald fra private husstande, og at kommunen varetager udgifterne i forbindelse med afhentning og videre bortskaffelse af affaldet.
  • Apoteket modtager sorterede medicinrester og visse former for klinisk risikoaffald fra læger, tandlæger, dyrlæger, institutioner m.v.
    Disse virksomheder kan rekvirere emballage via kommunen eller kommunens affaldsselskab mod betaling, således at kommunens udgifter til afhentning og destruktion dækkes herved.

Læs mere i denne administrativ information fra KL.

×

Log ind