Teknik og miljø Affald og cirkulær økonomi

KL ønsker politisk aftale på affaldsområdet

Brev om affald til Klimaminister Dan Jørgensen og Miljøminister Lea Wermelin

KL bakker op om regeringens nye udspil om øget affaldssortering, mere genanvendelse og tilpasning af forbrændingskapaciteten til de nationale affaldsmængder.

Allerede 13. maj 2020 skrev KL således til både miljøministeren og klimaministeren med invitation til, at KL indgår en politisk aftale med regeringen om affaldsområdet for at få de bedste løsninger (se link) – herunder en plan for tilpasning af forbrændingskapaciteten på affaldsenergianlæggene. Vi ønsker at tage medansvar for en velfungerende affaldssektor og ser frem til politisk dialog og samarbejde med regeringen, så de kommunale erfaringer kan bidrage konstruktivt til at skabe effektive løsninger, der fungerer i virkeligheden.

Affaldsområdet er vigtigt for kommunerne og har tæt sammenhæng til andre klimarelaterede opgaver, som kommunerne har væsentlig andel i: Cirkulær økonomi og den grønne omstilling af energi- og varmesektoren. Tingene skal ses i sammenhæng, og der er kommunerne en nøglespiller – og vi spiller meget gerne med:

  • Kommunerne er tæt på borgerne, og det skal være nemt for alle at sortere deres affald, hvad enten det er i eget hjem, på arbejdspladsen, i det offentlige rum eller på genbrugspladsen. Derfor anbefaler KL også, at der sættes fuld skrald på fælles kommunikation om sortering med brug af de piktogrammer på både spande og emballager, som vi har udviklet sammen med affaldsselskaberne og staten.
  • Kommunerne kan bidrage til omstillingen af fjernvarmen og lave strategisk energiplanlægning, så der udarbejdes holdbare løsninger for, hvordan affaldsenergien bl.a. kan erstattes af vedvarende energikilder, så forsyningssikkerheden opretholdes.
  • Kommunerne ved, hvordan der kan skabes lokale løsninger og innovation. Skal vi nå CO2 mål, handler det primært om design, produktion, køb og forbrug -  sekundært om at strømline affaldsindsamlingen.
  • Kommunerne kan indsamle det husholdningslignende affald fra erhvervslivet, hvis de får lov – så får vi endnu mere sortering og endnu mindre CO2. 
  • Kommunerne indgår meget gerne i et tæt samarbejde med stat, erhvervsliv og affaldssektoren – ingen kan løfte den her opgave alene.
  • PDF

    KL brev til klimaminister og miljøminister om tilpasningsplanen