Teknik og miljø Affald og Cirkulær økonomi

Fælles kommunal affaldsdataindsats

På denne side kan du løbende følge med i delprojektet om styrkede digitale affaldsdata under kommunernes digitaliseringsprogram 2021-2025, samt finde information om kommende aktiviteter.

Styrket indsats om digitale affaldsdata

Formålet med projektet er at bidrage til fælles dataløsninger med valide og aktuelle affaldsdata, der understøtter de kommunale myndighedsopgaver effektivt inden for cirkulær økonomi og affald og klimaeffekter.

Projektet løber indtil 2025, og skal bl.a. understøtte de kommunale opgaver med at strømline den borgernære affaldsindsamling af husholdningsaffald og husholdningslignende affald fra erhverv samt det kommende udvidede producentansvar for emballager, understøtte genanvendelsesmålene og affaldstilsynet mm.

Status
Projektet er i opstartsfasen, og er ved at tilrettelægge arbejdet således, at vi kan navigere i det komplekse felt der karakterisere affaldsområdet. Nedenfor ses de aktiviteter, der arbejdes på lige nu. Listen opdateres løbende.

Det arbejdes der på lige nu (opdateret d. 09.06.2021):

  • Kortlægning af nuværende brug af data og dataformater i den kommunale opgaveløsning (forventet første udkast i september 2021)
  • Koordinering af kommunernes behov ifm. FODS-projekt om cirkulærdatabank

Vær med i projektet!
Projektet er ikke en succes uden jer! For at projektet kan imødekomme alle de behov og dele den viden, der måtte være inden for affaldsdata, er det afgørende at der er et tæt samarbejde med kommuner og kommunale affaldsselskaber. Vi håber derfor, at så mange kommuner og affaldsselskaber som muligt vil deltage i projektet.

Se de næste aktiviteter her (opdateret d. 09.06.2021):

  • Deltag i kickoffmøde for projektet d. 1. juli 2021 – se invitation her
  • Deltag i arbejdspakker i efteråret – skriv mail til cefi@kl.dk

Tilmeld dig og din kommune en eller flere af følgende arbejdspakker:

  • Kommunernes affaldsplanlægning
  • Kommunernes vejledning af og tilsyn med virksomheder
  • Kommunernes prioritering af affaldsfraktioner
  • Kommunernes klimaaftryk

Projektet er gratis at deltage i, og det er frivilligt hvor mange arbejdspakker og dertilhørende temamøder, man prioriterer i den enkelte kommune – i efteråret 2021 vil tilmelding til projektet primært indbefatte tilbud om deltagelse på 1-3 temamøder i forbindelse med hver arbejdspakke samt løbende orientering om projektet.

Ved spørgsmål er du velkommen til at kontakte projektleder for indsatsen, Christina Fich (CEFI@kl.dk)