Teknik og miljø Affald og cirkulær økonomi

Fælles kommunal affaldsdataindsats

På denne side kan du løbende følge med i delprojektet om styrkede digitale affaldsdata under kommunernes digitaliseringsprogram 2021-2025, samt finde information om kommende aktiviteter.

Styrket indsats om digitale affaldsdata

Formålet med projektet er at bidrage til fælles dataløsninger med valide og aktuelle affaldsdata, der understøtter de kommunale myndighedsopgaver effektivt inden for cirkulær økonomi og affald og klimaeffekter.

Projektet løber indtil 2025, og skal bl.a. understøtte de kommunale opgaver med at strømline den borgernære affaldsindsamling af husholdningsaffald og husholdningslignende affald fra erhverv samt det kommende udvidede producentansvar for emballager, understøtte genanvendelsesmålene og affaldstilsynet mm.

Status
Projektet er i opstartsfasen, og er ved at tilrettelægge arbejdet således, at vi kan navigere i det komplekse felt der karakterisere affaldsområdet. Nedenfor ses de aktiviteter, der arbejdes på lige nu. Listen opdateres løbende.

Det arbejdes der på lige nu (opdateret d. 09.06.2021):

 • Kortlægning af nuværende brug af data og dataformater i den kommunale opgaveløsning (forventet første udkast i september 2021)
 • Koordinering af kommunernes behov ifm. FODS-projekt om cirkulærdatabank

Vær med i projektet!
Projektet er ikke en succes uden jer! For at projektet kan imødekomme alle de behov og dele den viden, der måtte være inden for affaldsdata, er det afgørende at der er et tæt samarbejde med kommuner og kommunale affaldsselskaber. Vi håber derfor, at så mange kommuner og affaldsselskaber som muligt vil deltage i projektet.

Se de næste aktiviteter her (opdateret d. 23.08.2021):

 • Deltag i workshop om kommunernes affaldsplanlægning d. 21. september 2021 - se invitation her. 

 • Deltag i den første workshop om Internet of Things ifm. den fælles kommunale affaldsdataindsats d. 22. september 2021 - se invitation her. 

 • Deltag i workshop om kommunernes vejledning af og tilsyn med virksomheder d. 23. september 2021 - se invitation her. 

 • Deltag i den anden workshop om Internet of Things ifm. den fælles kommunale affaldsdataindsats d. 24. september 2021 - se invitation her.

 • Deltag i workshop om kommunernes prioritering af affaldsfraktioner d. 27. september 2021 - se invitation her. 

 • Deltag i workshop om kommunernes klimaaftryk d. 29. september 2021 - se invitation her.

Projektet er gratis at deltage i, og det er frivilligt hvor mange arbejdspakker og dertilhørende workshops, man prioriterer i den enkelte kommune. 

Missede du kick-off mødet d. 18.08.2021?
Se eller gense slides fra kick-off mødet nedenfor, inklusiv de udarbejdede ordskyer fra mødet: 

 • PDF

  KLs præsentation Kickoff-møde 18.08.2021.pdf

 • PDF

  KLs præsentation Internet of Things 18.08.2021.pdf


Ved spørgsmål er du velkommen til at kontakte projektleder for indsatsen, Christina Fich (CEFI@kl.dk)