Teknik og miljø Affald og cirkulær økonomi

Fælles kommunal affaldsdataindsats

På denne side kan du løbende følge med i delprojektet om styrkede digitale affaldsdata under kommunernes digitaliseringsprogram 2021-2025, samt finde information om kommende aktiviteter.

Styrket indsats om digitale affaldsdata

Formålet med projektet er at bidrage til fælles dataløsninger med valide og aktuelle affaldsdata, der understøtter de kommunale myndighedsopgaver effektivt inden for cirkulær økonomi og affald og klimaeffekter.

Projektet løber indtil 2025, og skal bl.a. understøtte de kommunale opgaver med at strømline den borgernære affaldsindsamling af husholdningsaffald og husholdningslignende affald fra erhverv samt det kommende udvidede producentansvar for emballager, understøtte genanvendelsesmålene og affaldstilsynet mm.

Projektet indgår i et samarbejde med Miljøstyrelsen og Danmarks Miljøportal om en cirkulær databank - læs mere om det her Danmarks Miljøportal Cirkulær Økonomi ved Danmarks Miljøportal (miljoeportal.dk)

 

Status

Projektet er i opstartsfasen, og er ved at tilrettelægge arbejdet således, at vi kan navigere i det komplekse felt der karakterisere affaldsområdet. Nedenfor ses de aktiviteter, der arbejdes på lige nu. Listen opdateres løbende.

 

Det arbejdes der på lige nu (opdateret d. 30.09.2021):

 • Kortlægning af nuværende brug af data og systemer i den kommunale opgaveløsning (forventet første udkast i ultimo oktober 2021)
 • Koordinering af kommunernes behov ifm. FODS-projekt om cirkulærdatabank

 

Vær med i projektet!

Projektet er ikke en succes uden jer! For at projektet kan imødekomme alle de behov og dele den viden, der måtte være inden for affaldsdata, er det afgørende at der er et tæt samarbejde med kommuner og kommunale affaldsselskaber. Vi håber derfor, at så mange kommuner og affaldsselskaber som muligt vil deltage i projektet.

Se de næste aktiviteter her (opdateret d. 30.09.2021):

Det næste der skal ske er, at vi skal prioritere næste års aktiviteter – mere info følger.

Projektet er gratis at deltage i, og det er frivilligt hvor mange arbejdspakker og dertilhørende workshops, man prioriterer i den enkelte kommune.

  

Vidensdeling

Viden

Viden Cirkulære muligheder i affaldssystemet

Materialestrømsanalyse fra Region Hovedstaden

 

Affaldskortlægningsværktøj fra PARCK-projekt

Kortlægningsværktøjet er udviklet i PARCK-projektet af Rudersdal, BOFA og Bornholms Regionskommune og er udarbejdet af COWI. Fokus i udviklingen har været på indholdet og konceptet for kortlægningen. Værktøjet er fuldt funktionsdygtigt og kan bruges helt eller delvist, men kan også godt virke uoverskueligt. Du er velkommen til at kontakte kommunerne, hvis du vil høre mere om det. Herunder kan du finde hjemmesiden der hører til projektet, samt selve affaldskortlægningsværktøjet. 

 

Rezycl har i forbindelse med projektet udviklet en prototype til en app, der kan det samme som værktøjet, men med en bedre brugervenlighed. Denne prototype kan der udvikles videre på. Hvis du vil vide mere så kan du kontakte Rezycl.

Viden

Viden Øget genanvendelse af erhvervsaffald | Gate 21

Læs mere om PARCK-projektet og find vejledninger til affaldskortlægningsværktøjet her

 

 • XLSM

  Affaldskortlægningsværktøj.xlsm

 

Afholdte arrangementer
Her finder du slides fra vores fire workshops i september 2021 her. Noter fra vores workshops kommer inden længe.

 

 • PDF

  29.09.21 Workshop om kommunernes klimaaftryk.pdf

 • PDF

  27.09.21 Workshop om kommunernes prioritering af affaldsfraktioner.pdf

 • PDF

  23.09.21 Workshop om kommunernes vejledning af og tilsyn med virksomheder.pdf

 • PDF

  21.09.21 Workshop om kommunernes affaldsplanlægning.pdf

 

Missede du kick-off mødet d. 18.08.2021?
Se eller gense slides fra kick-off mødet nedenfor, inklusiv de udarbejdede ordskyer fra mødet: 

 

 • PDF

  18.08.21 Kickoff-møde for affaldsdataindsats.pdf

 • PDF

  18.08.21 Internet of Things.pdf

 

Ved spørgsmål er du velkommen til at kontakte projektleder for indsatsen, Christina Fich (CEFI@kl.dk)