Teknik og miljø Affald og cirkulær økonomi

Affaldssektorens organisering

Det er kommunernes ansvar at udarbejde kommunale affaldsplaner og affaldsregulativer, der beskriver anvisnings- og indsamlingsordninger for forskellige affaldstyper og -fraktioner.

Mange kommuner har valgt at organisere sig

Kommunerne har et stort ansvar for affaldshåndteringen i Danmark. De udvikler løbende nye og smartere måder at håndtere affaldet på afpasset efter lokale forhold - ikke mindst med sigte på at øge genanvendelsen af affaldet – som en del af arbejdet med ressourcestrategi I og II.

Mange kommuner har valgt at organisere sig i fælleskommunale affaldsselskaber med anlæg til forbrænding, deponering, kompostering og andre aktiviteter fx genbrugsstationer.

Fokus på den fremtidige organisering af affaldsområdet

Aktuelt er der stor fokus på hvordan den fremtidige organisering af affaldsområdet skal udformes. Det gælder både organisering af affaldsforbrænding og kommunernes rolle med genanvendeligt affald m.m.

EU-pakken om cirkulær økonomi og revision af en række affaldsdirektiver vil også få stor betydning for kommunernes arbejde fremover.

Energistyrelsen har gennemført en evaluering af affaldssektoren
Udover det arbejde, der pågår i regi af regeringens planer om fremtidens forsyning, har Energistyrelsen fået gennemført en evaluering af affaldssektoren, som blev aftalt af partierne bag de politiske aftaler fra 2007 og 2011 om organiseringen af affaldssektoren.

Kommunens øvrige opgaver inden for affaldsområdet

Foruden kommunernes opgave med selve affaldshåndteringen har de opgaven med at opkræve gebyr samt en stor informationsindsats over for virksomheder og borgere.
Kommunerne er også ansvarlige for tilsynsindsatsen med en række virksomheder.

KL's arbejde med ressourcestrategien

Ressourcestrategien går kort fortalt ud på, at Danmark skal opnå 50 procent genanvendelse af husholdningsaffald i 2022.

KL indgik i efteråret 2014 en aftale med miljøministeren om at understøtte kommunernes indsats med at nå strategien målsætning. Som en del af aftalen udførte KL 17 projekter for at samle og formidle viden, der kan hjælpe kommunerne med øget genanvendelse af borgernes affald.

De forskellige projekter ses nedenfor.

 1. Guide til viden fra Ressourcestrategien - resultater og anbefalinger fra projekter mellem 2014-2017 (2017)
 2. Piktogrammer til genbrugspladser (2017)
 3. Genbrugspladser: Genbrug af de gode løsninger (2016)
 4. Det smarte affaldssystem (2016)
 5. Den cirkulære kommune (2016)
 6. Ensartet mærkning af affaldsbeholdere (2016)
 7. Affaldssortering som positiv social norm (2016)
 8. Forberedelse af fælles farvekoder og piktogramsystemer (2015)
 9. Nudging for øget affaldssortering - en praktisk guide til kommunerne (2015)
 10. OPS i ressource- og affaldshåndteringen (2015)
 11. Affaldsløsninger i sommerhusområder (2015)
 12. Effektiv kommunikation i sommerhusområder (Kommunepulje) (2015)
 13. Mere genanvendelse i den kommunale servicesektor (2014)
 14. Demonstrationsprojekt om udfoldelse af ressourcestrategien på øer (2014)
 15. Kan affald i indsamlet dagrenovation genanvendes? (2014)
 16. Grøn omstilling og cirkulær økonomi (2014)
 17. Erfaringer med den norske model for producentansvar for termoruder (2014)