Oversigt over CO2-besparelser

Tilpasningsplanen sparer 0,5 mio. tons CO2 årligt.

Klimaplanen for en grøn affaldssektor udgør ca. 10 % af de eksisterende aftaler og lige så meget som den grønne skattereform.

0,5 mio. tons CO2 årligt modsvarer alene aftalen om omlægning af registreringsafgiften for person- og varebiler.

0,5 mio. tons CO2 svarer til at konvertere 140.000 gasfyrede boliger til varmepumper.

Tilpasningsplanen udgør ca. 2 % i målet om at indfri 70 % CO2-reduktion i 2030.


Det vurderes i Klimaplanen for en grøn affaldssektor, at uden initiativer vil affaldssektoren stå for en udledning af ca. 2,4 mio. tons CO2e svarende til 5,7 % af de samlede nationale udledninger i 2030.

Klimaeffekten ved tilpasningsplanen ligger især i udsortering af plastik fra det danske affald samt ved mindre import af affald med plastik. Med data for dansk affalds indhold af fossilt CO2 leveret af Energistyrelsen, giver KL’s tilpasningsplan en reduktion på 0,5 mio. ton CO2 fra 2020 til 2030. Andre veje til at nå den samme eller yderligere CO2-besparelse, er fx ved at etablere anlæg for CO2-fangst. Dette indgår ikke i analysen, men potentialet ved CO2-fangst kan blive afdækket fremover.

 

Ny viden om CO2-fangst på danske affaldsenergianlæg samt to øvrige rapporter om hhv. affaldsmængder og kapacitet af Dansk Affaldsforening supplerer til det faglige grundlag - se links til de tre rapporter nedenfor.

Kapacitetsanalyse, Forbrændingsegnet affald i Danmark, Rambøll, dec. 2020
CO2 fangst på danske affaldsenergianlæg, Rambøll, dec. 2020
Fremskrivning af affaldsmængder til energiudnyttelse i 2030, Dansk Affaldsforening, nov. 2020

×

Log ind