Kommunale opgaver Teknik og miljø

Affald og cirkulær økonomi

Affald skal i fremtiden i højere grad ses som en ressource. Regeringen har som styringsgrundlag for affaldshåndteringen fremlagt Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi (juni 2020) og Handlingsplan for cirkulær økonomi – National plan for forebyggelse og håndtering af affald 2020-2032 (juli 2021).

Kommunernes Affaldsnetværk 

Kommunernes Affaldsnetværk er målrettet ledere og medarbejdere, der arbejder som myndighed med affald og ressourcernes rolle i den grønne omstilling. Rollen som myndighed på affaldsområdet er en væsentlig del af kommunernes kontakt til både borgere og virksom­heder. På netværket går vi i dybden med de områder og problemstillinger, der optager jer i kommunerne.

Netværk

Netværk Kommunernes Affaldsnetværk

Temaerne i netværket er blandt andet affaldstilsyn, nye ordninger og udvidet producentansvar. Derudover har netværket fokus på gebyrer samt direkte genbrug- og affaldsforebyggelse.

  

  • PDF

    Juli 2021 Handlingsplan for cirkulær økonomi – National plan for forebyggelse og håndtering af affald 2020-2032.pdf

  • PDF

    Juni 2020 Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi.pdf

 

 

×

Log ind