Kommunale opgaver

Teknik og miljø

Brev til ministeren

I Fokus KL foreslår tværkommunale helhedsplaner som input til regeringens plan for klimatilpasning

KL har sendt et brev til miljøminister Lea Wermelin med 12 konkrete forslag til regeringens kommende plan for klimatilpasning.

I Fokus

I Fokus

Evaluering af planloven 2020

Planloven skal evalueres senest medio 2020. Planloven sætter rammerne for vækst og byggeaktivitet i balance med natur, landskaber, miljø mv. Her kan du se KL’s indspil til den kommende evaluering samt løbende følge med i relevante begivenheder i evalueringsperioden

Klimatilpasning