Kommunale opgaver

Teknik og miljø

I Fokus

I Fokus

Evaluering af planloven 2020

Planloven skal evalueres senest medio 2020. Planloven sætter rammerne for vækst og byggeaktivitet i balance med natur, landskaber, miljø mv. Her kan du se KL’s indspil til den kommende evaluering samt løbende følge med i relevante begivenheder i evalueringsperioden