Professionshøjskolerne, kommunerne, ankerkommunerne og regionerne samt almen praksis er alle aktører i specialuddannelsen. Se i vedhæftede, hvem der har hvilket ansvar i forhold til specialuddannelsen.

  • PDF

    Nationale rammer omkring specialuddannelsen i borgernær sygepleje

×

Log ind