Kommunale opgaver Sundhed

Netværk for konsulenter på sundheds- og ældreområdet

Netværket har til formål at styrke de kommunale konsulenters og forvaltningers opgaveløsning og kapacitetsopbygning på sundheds- og ældreområdet. Der fokuseres på udviklingen af det nære sundhedsvæsen og den kommunale konsulents rolle i dét komplekse arbejde mellem politik og praksis.

Netværk nr. 2 for udviklingskonsulenter på sundheds- og ældreområdet

Om Netværket

KL-netværk for kommunale konsulenter på sundheds- og ældreområdet drives og faciliteres af KL. 

Netværket er en mulighed for at møde andre konsulenter på tværs af landet og erfaringsudveksle med engagerede konsulenter på sundheds- og ældreområdet. Netværket vil være en ramme for drøftelse af nationale udviklingstendenser på sundheds- og ældreområdet med fokus på de heraf afledte konsekvenser for konsulenternes opgaver og den kommunale praksis. 

Omdrejningspunktet for netværket er udvikling af det nære sundhedsvæsen. Vi vil få flere og flere borgere med behov for pleje og hjælp, vores borgere bliver udskrevet tidligere og kommer hjem med mere komplekse problemstillinger, og vi ser en stadig strøm af opgaver, som det forventes, at vi kan løse. Gennem oplæg og drøftelser tager fat i nogle af de konkrete faglige problemstillinger. Samtidig vender vi blikket mod, hvad disse problemstillinger fordrer på den organisatoriske bane, og hvordan vi kan arbejde med det. 

En del af programmet på netværksmøderne vil være fastlagt på forhånd med inspirerende oplægsholdere, eksempler fra virkeligheden og besøg i ministerier og styrelser. Men vi prioriterer også, at der er tid og rum til at gå ind i de forhold og konkrete udfordringer, som optager jer lige nu. For at understøtte relevante og vedkommende drøftelser vil vi bede jer om at deltage i mini-survey inden første netværksmøde, så vi får et billede af, hvordan verden ser ud fra jeres udsigtspost, og hvilke emner I synes det er interessant, at netværket beskæftiger sig med.

I forbindelse med de fire møder introducerer vi desuden et digitalt netværksforum (yammer), hvor materialer fra møderne bliver delt, og hvor deltagerne kan kommunikere og spare med hinanden indbyrdes.

 

Netværkets formål

Formålet med netværket er at styrke de kommunale konsulenters og forvaltningers opgaveløsning og kapacitetsopbygning på sundheds- og ældreområdet. Fokus er på udviklingen af det nære sundhedsvæsen og den kommunale konsulents rolle i det komplekse arbejde, mellem politik og praksis. 

Ét af netværkets centrale henseender er at skabe et fortroligt rum, som opfordrer til sparring og vidensdeling, hvorfor der er et begrænset antal pladser i netværket.

 

Datoer og lokationer for netværket

De fire netværksmøder afvikles over sommeren og efteråret 2021. Netværksmøderne er fastlagt til følgende dage:

  • Første netværksmøde: 22.-23. juni -  Kellers Park, Vejle
  • Andet netværksmøde: 7. september 2021 - Lokation følger
  • Tredje netværksmøde: 7. oktober 2021 - Lokation følger
  • Fjerde netværksmøde: 11. november 2021 - KL-huset, København

 

Praktisk information og tilmelding 

Prisen for at deltage i netværkets fire møder er 8.995 kroner ex. moms. Forplejning til alle møderne og overnatning i forbindelse med det første møde er inkluderet i prisen. 

Som deltager forventes det, at man deltager i alle fire møder, og tilmeldingen er bindende. Der er begrænset antal pladser i netværket, da det er centralt for udbyttet af netværket, at der kan skabes et fortroligt rum for sparring og vidensdeling. 

 

 

Kontakt

Ved spørgsmål om netværket kan du henvende dig til specialkonsulent Astrid Christine Jensen-Kanstrup, acj@kl.dk, eller konsulent Catrine Granzow Holm, cagh@kl.dk.