Kliniske retningslinjer

Sundhedsstyrelsens nationale kliniske retningslinjer

Sundhedsstyrelsen har fra 2012-2016 udviklet ca. 50 nationale kliniske retningslinjer (NKR), som er evidensbaserede beskrivelser af, hvordan en bestemt lidelse anbefales at blive behandlet.

Kliniske retningslinjer

Hver klinisk retningslinje adresserer 8-10 sundhedsfaglige problemstillinger (PICO-spørgsmål) indenfor ét overordnet indsatsområde.  

En del af de nationale kliniske retningslinjer indeholder anbefalinger, der er relevante for kommunerne. Retningslinjerne og et kort resumé af hver klinisk retningslinje findes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside:

Læs mere om de kliniske retningslinjer på sundhedsstyrelsens hjemmeside her.

Emner til nationale retningslinjer

KL og kommunerne har sammen med en lang række andre enheder og organisationer en gang om året foreslået emner til nye nationale kliniske retningslinjer. Blandt de kliniske retningslinjer, som er foreslået fra kommunal side og som efterfølgende er blevet valgt blandt de mange fremsendte forslag, er bl.a. rehabiliterende sundhedsindsatser til patienter med type 2 og alkoholmisbrug-behandling af dobbeltbelastede borgere.

Konsulenter i KL og kommunale specialister er repræsenteret primært i de følgegrupper, som følger udviklingsarbejdet i de respektive arbejdsgrupper.