Sundhed

Kliniske retningslinjer

En klinisk retningslinje er en sundhedsfaglig vejledning, som vedrører afgrænsede og specifikke sundhedsfaglige indsatser og ydelser.

Kliniske retningslinjer - hvordan og hvorfor?

Kliniske retningslinjer er baseret på den samlede, aktuelt bedste forskningsbaserede viden og anvendes af sundhedsprofessionelle samt sundheds- og fagpersoner som beslutningsstøtte i den daglige praksis. En klinisk retningslinje kan ikke stå alene, men anvendes i sammenhæng med den enkelte medarbejders faglighed og erfaring.

Redskab til beslutningsstøtte

Kliniske retningslinjer er et vigtigt redskab til beslutningsstøtte, som kan bidrage til at:

  • Kvalitetssikre og ensarte indsatser og ydelser
  • Sikre at borgeren får den bedste indsats eller ydelse
  • Understøtte kompetenceudvikling af medarbejderne.

På undersiderne, som du finder i menuen til venstre, kan du læse om projektet - Kliniske retningslinjer, herunder hente evalueringsrapporten fra Statens Institut for Folkesundhedsvidenskab, få præsenteret metoder til implementering til inspiration og læse om Sundhedsstyrelsens nationale kliniske retningslinjer.