Kommunale opgaver Sundhed

Kliniske retningslinjer

En klinisk retningslinje er en sundhedsfaglig vejledning, som vedrører afgrænsede og specifikke sundhedsfaglige indsatser og ydelser.

Kliniske retningslinjer - hvordan og hvorfor?

Kliniske retningslinjer er baseret på den samlede, aktuelt bedste forskningsbaserede viden og anvendes af sundhedsprofessionelle samt sundheds- og fagpersoner som beslutningsstøtte i den daglige praksis. En klinisk retningslinje kan ikke stå alene, men anvendes i sammenhæng med den enkelte medarbejders faglighed og erfaring.

Redskab til beslutningsstøtte

Kliniske retningslinjer er et vigtigt redskab til beslutningsstøtte, som kan bidrage til at:

  • kvalitetssikre og ensarte indsatser og ydelser

  • sikre at borgeren får den bedste indsats eller ydelse

  • understøtte kompetenceudvikling af medarbejderne.

Sundhedsstyrelsens nationale kliniske retningslinjer

Kliniske retningslinjer

Nationale kliniske retningslinjer (NKR) skal medvirke til at sikre ensartede behandlingstilbud af høj faglig kvalitet på tværs af landet. De nationale kliniske retningslinjer er systematisk udarbejdet af Sundhedsstyrelsen og er faglige anbefalinger, der kan bruges som beslutningsstøtte af sundhedspersonale. Retningslinjerne behandler diagnostik, behandling, pleje og rehabilitering for konkrete patientgrupper, hvor der er fundet behov for at afdække evidensen. En del af de nationale kliniske retningslinjer indeholder anbefalinger, der er relevante for kommunerne.

De nationale kliniske retningslinjer og et kort resumé af hver klinisk retningslinje findes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Emner til nationale retningslinjer

KL og kommunerne har sammen med en lang række andre enheder og organisationer en gang om året foreslået emner til nye nationale kliniske retningslinjer. Blandt de kliniske retningslinjer, som er foreslået fra kommunal side og som efterfølgende er blevet valgt blandt de mange fremsendte forslag, er bl.a. rehabiliterende sundhedsindsatser til patienter med type 2 og alkoholmisbrug-behandling af dobbeltbelastede borgere.

Konsulenter i KL og kommunale specialister er repræsenteret primært i de følgegrupper, som følger udviklingsarbejdet i de respektive arbejdsgrupper.

×

Log ind