Kommunale opgaver Sundhed

KL Play: Sundhed og social

Virtuel vidensdeling og digitalisering af arbejdsgangen er i forbindelse med COVID-19 blevet en nødvendig del af arbejdsgangen. Derfor tilbyder KL nu en abonnementsordning for kommunerne, som indeholder en samlet pakke af KLs virtuelle aktiviteter.

Corona-krisen har givet anledning til et øget fokus på samspillet mellem kommunerne og KL. Erfaringerne viser, at det er muligt at mangfoldiggøre ny viden hurtigt og direkte, og at det er blevet let virtuelt at drøfte aktuelle strategiske og -faglige emner.

Derfor udbyder KL nu, som et pilotprojekt, en ny online abonnementsordning ’KL Play: Sundhed- og Social’. Ordningen går i luften 1. marts 2021.

Der er programmer for alle, både politikere, embedsfolk og fagprofessionelle; topledere som medarbejdere, og nogle henvender sig mere målrettet bestemte grupper end andre.

Sendefladen består af minimum fire online programmer om måneden, fx webinarer og liveevents, som tager afsæt i aktuelle tendenser og udfordringer på sundheds- og socialområdet.

KL Play: Sundhed og Social er et supplement til den eksisterende medlemsservice i KL og indeholder 10 forskellige programformater, som sendes med forskellig kadence henover året. Prisen for KL Play afhænger af kommunestørrelsen og betales på årlig basis.

Tilmelding og yderligere beskrivelser af de forskellige formater kan findes via linket:

Tilmelding til KL Play: Sundhed og social