Sundhed

Høringssvar

På denne side finder du KL's høringssvar på sundhedsområdet.

 • PDF

  KLs høringssvar over udkast til målepunkter for det social- og plejefaglige tilsyn på ældreområdet.pdf

 • PDF

  KL's høringssvar vedr. udkast til forslag til lov om ændring af lov om social service (Afskaffelse af krav om en tilsynspolitik for personlig og praktisk hjælp og madservice i hjemmeplejen).pdf

 • PDF

  KL's høringssvar vedr. behandlingstestamenter, fravalg af livsforlængende behandling, genoplivningsforsøg mv.pdf

 • PDF

  KL's høringssvar vedr. digitalt samarbejde og børnevaccination.pdf

 • PDF

  KL's høringssvar vedr. lovforslag om certificeringsordning for fremmedsprogstolke på sundhedsområd.pdf

 • PDF

  KL's høringssvar vedr. lovforslag der skal styrke borgernes tryghed og tillid til sundhedsforskning.pdf