Kommunale opgaver Sundhed

Høringssvar

På denne side finder du KL's høringssvar på sundhedsområdet.

  • PDF

    Høringssvar bekendtgørelse om sundhedsklynger mv.pdf

  • PDF

    Høringssvar fra KL vedr. Sundhedsstyrelsens faglige oplæg om nærhospitaler.pdf

  • PDF

    KL høringssvar vedr. forbeholdt virksomhed til sygeplejersker m.v. final august.pdf

  • PDF

    KL høringssvar - Lov om sundhedsklynger.pdf

  • PDF

    KL's høringssvar vedr. behandlingstestamenter, fravalg af livsforlængende behandling, genoplivningsforsøg mv..pdf

  • PDF

    Høringsbrev vedr. anbefalinger for tværsektorielle forløb for mennesker med sklerose.pdf

  • PDF

    Høringssvar Epidemilov 15 januar 2021.pdf

  • PDF

    Høring forslag til Lov om pligt til at sikre covid-19-test af tilrejsende arbejdskraft efter indrejse i Danmark.pdf

  • PDF

    Høringsvar fra KL vedr. bekendtgørelse om indberetningspligt af oplysninger i forbindelse med høreapperatsbehandling oktober 2021.pdf

  • PDF

    Høringssvar fra KL til forslag til lov om ændring af lov om social service

 

 

×

Log ind