Genoptræning og vedligeholdelsestræning

Genoptræning

Formålet med genoptræning er, at patienten opnår samme grad af funktionsevne som tidligere eller bedst mulig funktionsevne, så patienten kan vende tilbage til sin hverdag på den bedst mulige måde.

Vejledning

Her kan du læse om vejledningen for genoptræning

Vejledning: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=202373