Genoptræning og vedligeholdelsestræning

Frit valg til genoptræning

Borgere udskrevet med en genoptræningsplan skal tilbydes frit valg ved privatleverandør efter 7 kalenderdage

Loven om udvidet frit valg til genoptræning betyder, at borgere, der er udskrevet med en genoptræningsplan efter sundhedslovens § 140, skal tilbydes frit valg ved privat leverandør, såfremt kommunen ikke kan tilbyde borgeren genoptræning indenfor 7 kalenderdage.

KL har overdraget opgaven med at indgå aftaler med de private leverandører til FritValgService A/S, og oplysninger om det udvidede frie valg til genoptræning kan findes på hjemmesiderne fritvalgservice og mingenoptræning.