Sundhed

Genoptræning og vedligeholdelses-træning

Kommunerne har ansvaret for genoptræning og vedligeholdelsestræning med videre efter serviceloven, genoptræning efter indlæggelse efter sundhedsloven og den vederlagsfri fysioterapi og ridefysioterapi.

Genoptræning

Vejledning

Her kan du læse om vejledningen for genoptræning

Frit valg til genoptræning

Borgere udskrevet med en genoptræningsplan skal tilbydes frit valg ved privatleverandør efter 7 kalenderdage

Loven om udvidet frit valg til genoptræning betyder, at borgere, der er udskrevet med en genoptræningsplan efter sundhedslovens § 140, skal tilbydes frit valg ved privat leverandør, såfremt kommunen ikke kan tilbyde borgeren genoptræning indenfor 7 kalenderdage.

KL har overdraget opgaven med at indgå aftaler med de private leverandører til FritValgService A/S, og oplysninger om det udvidede frie valg til genoptræning kan findes på hjemmesiderne fritvalgservice og mingenoptræning.

 

Vederlagsfri fysioterapi og ridefysioterapi

Relevant information om den vederlagsfri fysioterapi og ridefysioterapi

Seneste aftale om vederlagsfri fysioterapi og ridefysioterapi

Overenskomster

De gældende overenskomster kan altid findes på okportalen 

  • PDF

    Overenskomst vederlagsfri fysioterapi

  • PDF

    Overenskomst om vederlagsfri ridefysioterapi

Relevant materiale fra Sundhedsstyrelsen

 Du kan læse mere om vederlagsfri fysioterapi og ridefysioterapi på Sundhedsstyrelsens hjemmeside:

Data fra genoptrænings- og vedligeholdelsesområdet