Kommunale opgaver Sundhed

Fremfærd Sundhed og Ældre inviterer til innovationsværksted om personalemanglen på sundheds- og ældreområdet

Har I lyst til at arbejde med at styrke jeres lokale rekrutteringsinitiativer? Og vil I gerne skabe mere sammenhæng og systematik på tværs af indsatser samt komme hjem med nye innovative løsninger?

Fremfærd Sundhed og Ældres innovationsværksted

De faglige organisationer på sundheds- og ældreområdet og KL inviterer hermed en række kommuner til at deltage i et projekt, som har fokus på en mere struktureret og systematisk tilgang til indsatser målrettet personalemanglen i kommunerne. Samtidig skal der sikres synergi og sammenhæng mellem de lokale initiativer, så de i højere grad understøtter hinanden. Projektet igangsættes i regi af Fremfærd Sundhed og Ældre.

Hvorfor et innovationsværksted?

Personalemanglen påvirker allerede i dag velfærdsopgaven på sundheds- og ældreområdet. Derfor er det afgørende, at der findes nye veje til at løse udfordringerne. Alle kommuner har iværksat indsatser, som skal styrke indsatsen med at rekruttere flere til området og samtidig sikre gode rammer for allerede ansatte på sundheds- og ældreområdet. Der er analyser, centrale aftaler og anbefalinger på området. Men kendetegnet for området er også, at der er muligheder for at styrke indsatsen endnu mere. Det kræver et langt sejt træk, og der skal spilles på alle tangenter. De seneste år er der gjort en massiv indsats på tværs af aktører for at løse personalemanglen, men der er fortsat behov for at prioritere indsatserne, så vi kommer tættere på mål.

Formål med projekt

Fremfærd Sundhed og Ældre ønsker med projektet at bidrage til endnu mere fokus på personalemanglen på sundheds- og ældreområdet. Det er projektets mål, at deltagerkommunerne udvikler en mere struktureret og systematisk tilgang til håndtering af personalemanglen på ældreområdet samt tør tænke i mere innovative løsninger – også på tværs af forvaltninger og i samarbejde med øvrige aktører, fx de lokale fagforeninger, uddannelsesinstitutioner og skoler.

Læs mere om projektet og tilmeldingskriterier her:

  • PDF

    Fremfærd Invitation til rekrutteringsværksted 2022.pdf

×

Log ind