Sundhed Forebyggelse for fremtiden

KL's Forebyggelsespris

Læring fra gode indsatser rettet mod børns og unges trivsel og mentale sundhed i en coronatid. Det er overskriften for indsatser, der i år kan indstilles til KL's forebyggelsespris 2021. Deadline er 1. maj 2021.

Indstil til KL’s forebyggelsespris 2021

KL´s Sundheds- og Ældreudvalg uddeler igen i år KL´s forebyggelsespris, og det er nu tid til at indstille gode kommunale indsatser. I år kan der indstilles indsatser under overskriften "Læring fra gode indsatser rettet mod børns og unges trivsel og mentale sundhed i en coronatid".

For alle børn og unge har tiden med corona betydet ændret hverdag og afsavn –  ikke mindst savn af fællesskaber i dagtilbud, skole og fritidsliv. For børn og unge, der i forvejen selv er sårbare eller kommer fra sårbare familier, kan trivslen have været under særligt pres. For at fremme trivsel og forebygge dårlig mental sundhed blandt børn og unge har mange kommuner styrket eksisterende indsatser eller igangsat nye, særlige indsatser. Årets forebyggelsespris handler om disse indsatser og især om, hvilken læring vi kan bringe med os fremadrettet i kommunernes arbejde med at fremme trivsel og forebygge dårlig mental sundhed blandt børn og unge.

 

Hvordan indstiller kommunen en indsats til KL’s Forebyggelsespris 2021?

Deadline for indstilling til prisen er den 1. maj 2021.  For at indstille til prisen skal du bruge linket i boksen herunder. Her findes også indstillingsskabelonen, beskrivelse af kriterierne for bedømmelse af indstillingerne og andre praktiske informationer.

Vinderen kåres i juni og inspirationskatalog med de bedste tiltag bliver offentliggjort

Vinderen af KL’s Forebyggelsespris 2021 kåres i juni på KL's Social- og Sundhedspolitiske Forum den 10. og 11. juni, hvor de tre finalister præsenterer deres indsats fra den store scene. Desuden bliver de bedste indstillinger præsenteret i et indsatskatalog.

Når vi modtager indstillingen, bliver den første vurderingsrunde fortaget af KL's sekretariat ved udvalgte fagpersoner. Den anden vurderingsrunde foretages af prisens dommerpanel, som består af repræsentanter fra kommunale politikere og ledelse samt forskning. Dommerpanelets medlemmer udvælger de tre indstillinger, som går videre i finalen. Hvis I kommer i finalen, vil I blive adviseret ca. en uge før, prisen offentliggøres.

KL’s forebyggelsespris blev etableret i 2019 og har til formål at synliggøre kommunale tiltag, der har vist en positiv effekt. Forebyggelsesprisen er derved med til at skabe viden og inspiration om indsatser, der er blevet implementeret med succes og har vist en positiv effekt.