Forebyggelse for fremtiden

KL's Forebyggelsespris

I 2019 lancerede KL's Sundheds- og Ældreudvalg en ny forebyggelsespris. Prisen kårede det bedste kommunale initiativ inden for sundhedsfremme og forebyggelse.

KL’s Forebyggelsespris – Inspirationskatalog 2019

Kommunerne er den vigtigste offentlige aktør, når vi taler om at fremme sundhed og forebygge sygdom i borgerens nærmiljø. Ambitionen med Kommunernes Forebyggelsespris er at synliggøre de mange gode tiltag og sprede viden og inspiration om, hvordan man kan lykkes med forebyggelsen. Vinderen af prisen blev offentliggjort på Social og Sundhedspolitisk Forum 2019.

I 2019 var det første gang, at KL’s Forebyggelsespris blev uddelt til  KL’s Social- og Sundhedspolitiske Forum.

1. pladsen gik til ”Svendborgprojektet – Idrætsskoler og aktive børn i dagtilbud” fra Svendborg Kommune, 2. pladsen gik til ”Mental sundhed på ungdomsuddannelserne” fra Aalborg Kommune, og 3. pladsen gik til ”Røgfrit Odense” fra Odense Kommune.

Der kom hele 42 indstillinger til prisen i første år, og de spænder bredt. I Inspirationskataloget er alle 42 beskrevet kort. Du finder det ved at klikke på linket til højre.

Alle kommuner kan indstilles til prisen

Den enkelte kommune indstiller selv relevante tiltag, men man er også velkommen til at indstille andre kommuner. Der kan indstilles tiltag og indsatser, som er forankret i alle fagområder og institutioner i kommunen, i tværkommunalt samarbejde eller i samarbejde med andre offentlige, private eller civile aktører. Indstillingen skal tage udgangspunkt i et tiltag eller en indsats skal ligge i forlængelse af 1 af de 6 pejlemærker fra KL's udspil Forebyggelse for Fremtiden: 

  • Alle skal have mulighed for et sundt liv – fælles ansvar og kvalitet i indsatsen
  • Alle børn skal have en sund start på livet, der fremmer deres trivsel, udvikling og læring
  • Alle unge skal have plads i fællesskabet og komme godt på vej i uddannelse og job
  • Flere skal vælge et røgfrit liv, og ingen børn og unge skal begynde at ryge
  • Flere skal drikke mindre, og ingen børn og unges liv må skades af alkohol
  • Flere skal leve et liv med bedre mental sundhed og trivsel