Sundhed Forebyggelse for fremtiden

KL's Forebyggelsespris

Læring fra gode indsatser rettet mod børns og unges trivsel og mentale sundhed i en coronatid. Det er overskriften for indsatser, der i år kunne indstilles til KL's Forebyggelsespris 2021.

Tak for indstillinger til KL’s Forebyggelsespris 2021!

KL´s Sundheds- og Ældreudvalg uddeler igen i år KL´s Forebyggelsespris, og der har nu været frist til at indstille gode kommunale indsatser. Tak for indstillinger af indsatser, der i år var under overskriften "Læring fra gode indsatser rettet mod børns og unges trivsel og mentale sundhed i en coronatid".

For alle børn og unge har tiden med corona betydet ændret hverdag og afsavn –  ikke mindst savn af fællesskaber i dagtilbud, skole og fritidsliv. For børn og unge, der i forvejen selv er sårbare eller kommer fra sårbare familier, kan trivslen have været under særligt pres. For at fremme trivsel og forebygge dårlig mental sundhed blandt børn og unge har mange kommuner styrket eksisterende indsatser eller igangsat nye, særlige indsatser. Årets forebyggelsespris handler om disse indsatser og især om, hvilken læring vi kan bringe med os fremadrettet i kommunernes arbejde med at fremme trivsel og forebygge dårlig mental sundhed blandt børn og unge.

 

KL’s Forebyggelsespris blev etableret i 2019 og har til formål at synliggøre kommunale tiltag, der har vist en positiv effekt. Forebyggelsesprisen er derved med til at skabe viden og inspiration om indsatser, der er blevet implementeret med succes og har vist en positiv effekt.