Sundhed

Flere nyheder

91-100 af 252 resultater
 • Pressemeddelelse

  En bunden opgave at styrke det nære sundhedsvæsen

  En udbygning af det nære sundhedsvæsen er helt afgørende for, at vi kan løse fremtidens opgaver, når der kommer flere ældre og kronikere. KL forholder sig ikke til organiseringen af sundhedsvæsnet, men hilser takterne om det nære sundhedsvæsen velkommen i den nye reform.

  Læs mere
 • Pressemeddelelse

  KL kvitterer for fastfrysning af KMF

  Den kommunale medfinansiering fastfryses for 2019. KL er tilfredse med, at sundhedsministeren har lyttet til den kritik, som kommunerne og KL har rejst. Nu skal der findes en ny model, mener KL’s formand.

  Læs mere
 • Nyhed

  Video: Vores velfærd er udfordret

  Vi bliver markant flere af de ældste ældre i Danmark de kommende år. Samtidig står vi over for et babyboom. Kommunernes økonomi skal følge med, hvis velfærden skal sikres i fremtiden.

  Læs mere
 • Debatindlæg

  Debatindlæg: Sundhedsfællesskaberne må ikke blive en ekstra myndighed

  Sundhedsfællesskaberne skal være et samarbejde mellem sygehusene, kommunerne og almen praksis. Sundhedsfællesskaberne skal ikke fyldes med sekretariater og myndighedsansvar, der tilsidesætter det demokratisk folkevalgte niveau, skriver KL's formand og næstformand i et debatindlæg på Altinget.

  Læs mere
 • Debatindlæg

  Debatindlæg: Sådan undgår vi, at sygehusene sander til i akutte patienter

  Bevidst prioritering og bedre rammer om det nære sundhedsvæsen kan aflaste sygehusvæsnet og nedbringe andelen af akutte patienter, skriver Jette Skive i et debatindlæg på Altinget.dk.

  Læs mere
 • Nyhed

  Udbredelse af telemedicin til KOL – Opkrævning af (mer)udgifter

  I ØA 2016 indgik regeringen, Danske Regioner og KL aftaler om udbredelse af telemedicin til borgere med KOL inden udgangen af 2019. Læs mere om finansieringen her.

  Læs mere
 • Inspiration

  Fastholdelse af elever inden for social- og sundhed

  Det er i dag en udfordring at rekruttere nok personale på ældre- og sundhedsområdet. Udfordringen kommer kun til at vokse de kommende år og er en af de vigtigste velfærdsdagsordner. Det er derfor afgørende, at der fremover uddannes nok social- og sundhedspersonale.

  Læs mere
 • Nyhed

  KL's konference om Udsatte Børn og Unge 19. marts 2019 - der er stadig ledige pladser!

  Næsten 500 embedsmænd, politikere, udstillere og andre interessenter på området har allerede tilmeldt sig året konference med temaet "skab trivsel i udsatte familier". Du kan stadig nå at tilmelde dig!

  Læs mere
 • Debatindlæg

  Debatindlæg: Hvad er et godt ældreliv?

  Med et stigende antal ældre er det vigtigt at tage debatten om det gode ældreliv op i kommunerne. Her skal der sættes spot på understøttelse af den enkelte borgers motivation og evner, civilsamfundet, de pårørendes rolle og medarbejderne, skriver Jette Skive, formand for KL's Sundheds- og Ældreudvalg i et debatindlæg.

  Læs mere
 • Pressemeddelelse

  KL sætter det gode ældreliv til debat

  Med 12 spørgsmål i bagagen tager KL’s Sundheds- og Ældreudvalg de kommende måneder rundt i landet for at debattere med lokale politikere og aktører på ældreområdet, hvad et godt ældreliv er.

  Læs mere