Digitalisering på Sundhedsområdet

Velfærdsteknologi

Det fælleskommunale program for velfærdsteknologi skal frem mod 2020 sikre, at alle kommuner har adgang til aktuel viden om, hvad der virker.

Programmet

Programmet bygger videre på erfaringerne fra det fælleskommunale program for udbredelse af velfærdsteknologi 2014-2016 og er fortsat forankret i Center for Velfærdsteknologi, KL.

Det fælleskommunale program skal sikre en strategisk udvikling af det velfærdsteknologiske område og understøtte kommunernes implementering af modne velfærdsteknologier. 

Et fortsat fokus på videndeling og koordination af området skal bidrage til borgernes livskvalitet og styrke det politiske råderum til prioritering og udvikling af de borgernære opgaver.

Center for Velfærdsteknologi

Centerets aktiviteter er bygget op om 3 spor: 

  • Gevinstrealisering: Fokus på realistiske, brugbare og overførbare business cases
  • Implementeringsstøtte: Fokus på specifikke indsatsområder og velfærdsteknologier på baggrund af god dokumenteret effekt
  • Videndeling, udvikling og koordinering af kommunale projekter af fælleskommunal relevans

Velfærdsteknologisk netværk 

Desuden driver centeret et fælleskommunalt velfærdsteknologisk netværk, organiseret med møder i de regionale geografier. Netværket består af medarbejdere med ansvar og interesse for velfærdsteknologi på social- og sundhedsområderne i kommunerne. Der afholdes netværksmøder ca. 2 gange årligt.

Hjemmeside 

På centerets hjemmeside kan du blandt andet: 

  • Søge viden om hvad der sker i andre kommuner på Det Velfærdsteknologiske Landkort
  • Finde implementeringsredskaber og vejledninger for udvalgte velfærdsteknologier, herunder business case skabeloner
  • Tilmelde dig Yammer-netværket for velfærdsteknologi og få direkte adgang til sparring og videndeling med over 400 medarbejdere fra kommunerne. Hvis du gerne vil være medlem af gruppen, kan du skrive til chsk@kl.dk.

Du kan læse mere på Center for Velfærdsteknologis hjemmeside nedenfor:

Center for Velfærdsteknologi