Projektet 'Synlige Kommunale Sundheds- og ældredata' Teknisk løsning

Projektet afsluttes 2021 med følgende mål:

Dette betyder, at gatewayen som minimum ved udgangen af 2021:

  • Skal give kommuner mulighed for at sammenstille data på tværs af kommuner via det Fælles Kommunale Ledelsesinformation, FLIS og via en offentlig KL-portal i stil med FLIS’s – Styringscockpit.
  • Skal aflevere strukturerede Fælles Sprog III data systematisk til Sundhedsdatastyrelsen for alle 98 kommuner. Gatewayen har i første version fokus på udvalgte FSIII-data – helbredstilstande, funktionsevne, indsatser (niveau 2) og funktionsevneniveau alle med cpr-numre og tidsstempler.

Gatewayen er en forudsætning for, at der kan dannes et tværkommunalt datagrundlag, som vil give mulighed for at etablere indikatorer for det kommunale sundheds- og ældreområde.