Vedlagte vejledningen vedrører indberetning til gatewayen. Den forklarer den samlede indberetning og for hvert element i en indberetning, hvilke data der indgår, hvilke forretningsregler og hvilken validering modtager af data udfører.

Den er primært målrettet medarbejdere i kommunerne, som arbejder med indberetning af data fra omsorgsjournalsystemer (f.eks. systemadministratorer) og som arbejder med undervisning og vejledning i brug af Fælles Sprog III til dokumentation af sundheds- og ældrepleje. Modtagerne af data fra kommunerne (dataanvenderne) som f.eks. medarbejdere i Sundhedsdatastyrelsen (SDS) og brugere af det Fælleskommunale Ledelsesinformationssystem (FLIS) er sekundære brugere. Fag- og forretningskonsulenter hos leverandører af omsorgsjournalsystemer (EOJ-leverandører) har også gavn af vejledningen, mens udviklere henvises til den tekniske dokumentation.

Vejledningen er tænkt som en støtte til den primære målgruppe i forbindelse med f.eks.:

forberedelse af datagrundlaget i EOJ til KLGateway indberetning

kontrol af opsætning af automatisk indberetning sammen med EOJ-leverandør

hjælp til udredning af eventuelle fejlmeldinger fra KL Gateway

spørgsmål til baggrund for egne data ved sammenligninger mellem kommuner

 

Vær dog opmærksom på:

Denne indberetningsvejledning tager alene udgangspunkt i de vejledninger og standarder, som FSIII-metoden udviklet til Hjemmepleje- og Hjemmesygeplejeområderne tilskriver. Det vil sige, at KLGateway skal modtage data fra 98 kommuner, hvor medarbejdere dokumenterer data i henhold til Fælles Sprog III, men i forskellige fagsystemer med forskellig stringens af implementeringer af FSIII, lokale konfigureringer af fagsystemer og på baggrund af forskelle i de arbejdsgange, hvor data dokumenteres (ordvalg, organisering m.m.). Det betyder at enkelte anvendere af vejledningen kan opleve, at begreber og beskrivelse af arbejdsgange i følgende indberetningsvejledning til KLGateway afviger fra de systemspecifikke vejledninger.

Denne version af indberetningsvejledning er en første udgave, som ikke er afprøvet i praksis. Men der er en forventning om, at der i takt med at KLGateway udvikles og de første indberetninger indgår, vil indkomme spørgsmål og kommentarer til vejledningen, som vil medføre yderligere præciseringer i vejledningen. KL arbejder på en proces for dette og vil her på siden opdatere proces og en postkasse for jeres spørgsmål og forslag til præciseringer.

  • PDF

    Indberretningsvejledning til gatewayen 1.0.pdf