Digitalisering på Sundhedsområdet Projektet 'Synlige Kommunale Sundheds- og ældredata'

Teknisk løsning

I projektet "Synlige kommunale sundheds- og ældredata" skal der udvikles en it løsning, som understøtter deling af kommunale data på tværs af kommuner og andre sektorer.

Vision

Visionen bag gatewayen er, at de enkelte fagsystemer leverer data ind til en central løsning, hvorfra data videredistribueres til flere dataanvendelser hos bl.a. Sundhedsdatastyrelsen, Danmarks Statistik og Regionale kvalitetsdatabaser og at kommunerne får adgang til data på tværs af kommuner, samt at FLIS bliver beriget med data for sundheds- og ældreområdet.

Succeskriterier

Udvikling af gatewayen arbejder ud fra følgende succeskriterier:

  • Alle parter oplever, at det er nemt at aflevere data til gatewayen.
  • Snitfladen er leverandør-uafhængig.
  • Data er validerede og kan afleveres til relevante aftagere
  • Snitfladen er skalerbar og fleksibel, så den nemt kan udvides med nye data og nye krav til deling af data på tværs af sektorer.

Projektet skal udvikle en teknisk løsning, hvor kommuner og andre aktører får mulighed for at bruge data baseret på FSIII til ledelsesinformation og statistik (sekundær brug).

Oplysninger om borgernes tilstande og funktionsevneniveauer på tværs af kommunerne giver mulighed for, at den enkelte kommune kan vurdere indsatser og opgaver i egen praksis samt forbedre grundlaget for kvalitetsudvikling, prioritering og styring af opgaver. Med løsningen bliver det også muligt at få et samlet overblik over kommunernes indsatser på sundhed- og ældreområdet baseret på FSIII.

Udover ovenstående nævnte fordele, vil løsningen også kunne synliggøre uensartede registreringer og dokumentationer og således tilfredsstille et forretningsbehov i at ensarte og højne validiteten i data. De øvrige forretningsmæssige formål har et længere sigte, da data først skal have en så høj kvalitet, at sammenligninger giver mening. 

Projektet afsluttes 2021 med følgende mål:

Dette betyder, at gatewayen som minimum ved udgangen af 2021:

  • Skal give kommuner mulighed for at sammenstille data på tværs af kommuner via det Fælles Kommunale Ledelsesinformation, FLIS og via en offentlig KL-portal i stil med FLIS’s – Styringscockpit.
  • Skal aflevere strukturerede Fælles Sprog III data systematisk til Sundhedsdatastyrelsen for alle 98 kommuner. Gatewayen har i første version fokus på udvalgte FSIII-data – helbredstilstande, funktionsevne, indsatser (niveau 2) og funktionsevneniveau alle med cpr-numre og tidsstempler.

Gatewayen er en forudsætning for, at der kan dannes et tværkommunalt datagrundlag, som vil give mulighed for at etablere indikatorer for det kommunale sundheds- og ældreområde.  

Samlet målbillede

Styregruppen for Synlige Kommunale Sundheds- og Ældredata har godkendt følgende målbillede for løsningen:

  • Løsningen indeholder FSIII-data for indsatser, tilstande, funktionsevne, funktionsevneniveau tidsstempler og cpr-numre
  • Et krav til løsningen er, at den skal fungere sammen med FLIS, så der kun er én indgang for kommunen.
  • Kommuner får mulighed for at se egne data under forudsætning af juridiske og sikkerhedsmæssige godkendelser
  • Aflevering af strukturerede fælleskommunale FSIII data systematisk til Sundhedsdatastyrelsen (på sigt Danmarks Statistik)