Projektet 'Synlige Kommunale Sundheds- og ældredata'

Teknisk løsning

I projektet "Synlige kommunale sundheds- og ældredata" er vi i samarbejde med KOMBIT i gang med at udvikle en generisk it-løsning til understøttelse i deling af data på tværs af kommuner og andre sektorer.

Deling af data på tværs af kommuner og andre sektorer

I projektet "Synlige kommunale sundheds- og ældredata" er vi i samarbejde med KOMBIT i gang med at udvikle en generisk it-løsning til understøttelse af deling af data på tværs af kommuner og andre sektorer. I en række workshops med både kommuner og regioner har KOMBIT indsamlet ønsker og behov, der har dannet grundlag for en POC (Proof of Concept) for projektet.

På baggrund af denne POC udskrev KOMBIT en idékonkurrence for at opnå de bedste bud på, hvordan en pilotløsning kan se ud. Konkurrencen løb af stablen fra 11. januar til 8. februar 2019.

Idékonkurrencen blev vundet af Mjølner Informatics, som udvikler en pilot med et mindre datasæt og et reduceret antal slutbrugere. Formålet med piloten er at skabe et kvalificeret grundlag for indkøbet af den endelige it-løsning, som forventes klar til brug inden 2021.

Du kan læse en beskrivelse af rammerne for konkurrencen og Mjølners projektidé nedenfor.