Projektet 'Synlige Kommunale Sundheds- og ældredata'

Teknisk løsning

I projektet "Synlige kommunale sundheds- og ældredata" er vi i samarbejde med KOMBIT i gang med at udvikle en generisk it-løsning til understøttelse i deling af data på tværs af kommuner og andre sektorer.

Central teknisk løsning

Visionen bag gatewayen er, at de enkelte fagsystemer leverer data ind til en central løsning, hvorfra data videredistribueres til flere dataanvendelser hos bl.a. Sundhedsdatastyrelsen, Danmarks Statistik og Regionale kvalitetsdatabaser og at kommunerne får adgang til data på tværs af kommuner, samt at FLIS bliver beriget med data for sundheds- og ældreområdet.

Udvikling af gatewayen arbejder ud fra følgende succeskriterier:

  • Alle parter oplever, at det er nemt at aflevere data til gatewayen.
  • Snitfladen er leverandør-uafhængig.
  • Data er validerede og kan afleveres til relevante aftagere
  • Snitfladen er skalerbar og fleksibel, så den nemt kan udvides med nye data og nye krav til deling af data på tværs af sektorer.

Deling af data på tværs af kommuner og andre sektorer

Datadeling

I en række workshops med både kommuner og regioner har KOMBIT indsamlet ønsker og behov, der har dannet grundlag for en POC (Proof of Concept) for projektet.

På baggrund af denne POC udskrev KOMBIT en idékonkurrence for at opnå de bedste bud på, hvordan en pilotløsning kan se ud. Konkurrencen løb af stablen fra 11. januar til 8. februar 2019.

Idékonkurrencen blev vundet af Mjølner Informatics, som har udviklet en pilot med et mindre datasæt og et reduceret antal slutbrugere. Formålet med piloten er at skabe et kvalificeret grundlag for indkøbet af den endelige it-løsning, som forventes klar til brug inden 2021.

Piloten er nu afsluttet, og danner baggrund for indkøb af en løsning, som  giver kommunerne og andre sundhedsaktører mulighed for at benchmarke på tværs af kommuner med henblik på styring og kvalitetsudvikling på sundheds- og ældreområdet.

Indkøb af løsningen er under forberedelse. Opdatering følger. 

Rammerne for konkurrencen og Mjølners projektidé