Projektet 'Synlige Kommunale Sundheds- og ældredata' Dataspor

Fælleskommunal informationsmodellering

Gatewayen består af en snitflade, som de enkelte fagsystemer afleverer data til. Snitfladen profileres efter HL7 FHIR, som er en international standard for udveksling af sundhedsdata. For at få det optimale ud af snitfladen, skal den på sigt være kompatibel med øvrig arkitektur på sundhedsområdet med henblik på at sikre én fremtidssikret snitflade med minimale tilpasninger ift. den fællesarkitektur og hos kommuner og andre sundhedsaktører.

Fælleskommunal informationsmodellering

KL har som fortsættelse af digitalisering af det fælleskommunale område på sundheds- og socialområdet udarbejdet en Fælleskommunal Informationsmodel på sundheds- og socialområdet, benævnt FKI’en.

Denne består af to produkter: En informationsmodel og en logisk datamodel, som allerede danner baggrund for snitfladebeskrivelsen for it-løsningen gatewayen, hvortil de kommunale omsorgssystemer skal indberette data til mhp. deling med sundhedsvæsenets øvrige parter.

FKI’en giver mulighed for at kommuner såvel som aktører, der er dataanvendere på kommunale sundheds-, ældre og voksensocialområde data får en ensartet formaliseret forståelse af den data, som eksisterer i form af én samlet model. Informationsmodellen er udarbejdet i overensstemmelse med god modelleringspraksis, herunder den fælleskommunale rammearkitektur.

FKI’en blevet godkendt som ’planlagt’ på Rådgivende Udvalg for Standarder og Arkitektur (den 3. maj 2021). RUSA udtrykte stor begejstring for modellen og arbejdet. Modellen har også været forelagt KL’s It-Arkitekturråd den 3. juni 2021. Rådet tog RUSA’s godkendelse af FKI til efterretning og roste indsatsen og standardiseringsarbejdet, som de mente er afgørende for bedre sammenhæng på tværs, bedre datakvalitet og i sidste ende en reduktion af arbejdsbyrden for de medarbejdere, der håndterer disse data.

 

Uddybende forklaring af den kommunale informationsmodel

Vedlagte materiale giver en indsigt i, hvordan og hvorfor FKI kan bidrage til at øge værdien af det store arbejde, der er lavet med implementering af Fælles Sprog III og Fælles Faglige Begreber.

Materialet har et forretnings- og indholdsmæssigt udgangspunkt, og omfatter derfor ikke teknik. Derfor henvender den sig til kommunale medarbejdere, som arbejder med FSIII og FFB.

Pointen med FKI er at gøre det muligt at genbruge den information, som en medarbejder allerede har dokumenteret i et kommunalt it-fagsystem i henhold til FSIII, FFB eller tilsvarende metode. Genbrug betyder, at den kommunale medarbejder ikke skal bruge ekstra tid på at gøre data klar til deling, som f.eks. ved at skulle dokumentere samme information i to forskellige it-fagsystemer eller skulle lave særskilt dokumentation for at data kan deles af en samarbejdspartner eller passe til et indberetningsskema.

 • PDF

  Guide til den Fælleskommunale informationsmodel.pdf

 • PDF

  Bilag 1 Anvendelse af FKI med udgangspunkt i FFB-metoden.pdf

 • PDF

  Bilag 2 Anvendelse af FKI med udgangspunkt i FSIII-metoden.pdf

 • PDF

  Bilag 3 Forklaring af begreber i FKI.pdf

 • PDF

  Bilag 4 FKI’s konvertering til FKI-FHIR-profiler.pdf