Projektet 'Synlige Kommunale Sundheds- og ældredata' Dataspor

Fælleskommunal informationsmodellering

Gatewayen består af en snitflade, som de enkelte fagsystemer afleverer data til. Snitfladen profileres efter HL7 FHIR, som er en international standard for udveksling af sundhedsdata. For at få det optimale ud af snitfladen, skal den på sigt være kompatibel med øvrig arkitektur på sundhedsområdet med henblik på at sikre én fremtidssikret snitflade med minimale tilpasninger ift. den fællesarkitektur og hos kommuner og andre sundhedsaktører.

Fælleskommunal informationsmodellering

Der iværksættes der sideløbende med gatewayen et projekt, som udvikler et proof-of-concept for en fælleskommunal FHIR-profilering for udveksling af data på sundheds- og ældreområdet.

Formålet er at udvikle en fælleskommunal informationsstandard for udveksling af data på sundheds- og ældreområdet

De væsentligste gevinster ved en fælleskommunal informationsstandard for udveksling af kommunale data er,

  1. Standarden nedbringer omkostningen betydeligt, når der skal laves integrationer til andre systemer eller laves nye projekter, hvor kommunale data har en central betydning.
  2. Standarden begrænser de kommunale dokumentationsmodellers fortolkningsrum.
  • PDF

    Fælleskommunal informationsmodellering