Projektet 'Synlige Kommunale Sundheds- og ældredata' Dataspor

Et forarbejde til kvalitetsmonitorering af kommunal rehabilitering

I takt med kommunernes stigende rolle på sundhedsområdet, er der en større forventning om, at man også i den kommunale del af sundhedsvæsenet opsamler systematiske data om kvaliteten i alle kommuner som afsæt for at fastholde og udvikle kvaliteten.

Kvalitetsmonitorering af kommunal rehabilitering 

Projektet har fået afdækket, hvordan data vedrørende kommunal rehabilitering kan gøres tilgængelige mellem kommunerne og de kliniske kvalitetsdatabaser indenfor sygdomsgrupperne hjertesygdom, KOL og diabetes.

Kortlægning af kvalitetsindikatorer for kommunal rehabilitering

I forlængelse af ovenstående kortlægning har styregruppen iværksat et forarbejde til kvalitetsmonitorering. Formålet er:

  1. At kortlægge muligheder og begrænsninger i forhold til at etablere en systematisk dataindsamling til kvalitetsudvikling af kommunal rehabilitering.
  2. At udarbejde et operationelt beslutningsgrundlag for at etablere en systematisk dataindsamling til kvalitetsudvikling af kommunal.

 

  • PDF

    Forarbejde til kvalitetsmonitorering af kommunal rehabilitering