Projektet 'Synlige Kommunale Sundheds- og ældredata' Dataspor

Analyse af kvalitetsindikatorer for kommunal rehabilitering

I projektet Synlige Kommunale Sundheds- og Ældredata er der blevet iværksat en afdækning af, om FSIII kan understøtte den dataindsamling, som de kliniske kvalitetsdatabaser anvender i forbindelse med opgørelse af kvalitetsindikatorer på den kommunale rehabilitering.

Kortlægning af kvalitetsindikatorer for kommunal rehabilitering

Kommunerne er i gang med at implementere Fælles Sprog III, som er en fælles metode for dokumentation og begrebsmodel til brug for EOJ-systemer. På den baggrund har projektet 'Synlige Kommunale Sundheds- og Ældredata' iværksat en afdækning af, om FSIII kan understøtte den dataindsamling, som de kliniske kvalitetsdatabaser anvender i forbindelse med opgørelse af kvalitetsindikatorer på den kommunale rehabilitering.

Afdækningen indeholder også perspektiver på hvilke forhold, der skal dannes konsensus om i det fremtidige arbejde mellem RKKP og KL om data til brug for kvalitetsindikatorer i forbindelse med kommunal rehabilitering.

Projektet har overdraget rapporten til det videre arbejde i KL vedrørende udveksling af data mellem kommunerne og de kliniske kvalitetsdatabaser.

  • PDF

    Kortlægning af kvalitetsindikatorer for kommunal rehabilitering

  • PDF

    Kortlægning af kvalitetsindikatorer for kommunal rehabilitering - BILAG