Digitalisering på Sundhedsområdet Projektet 'Synlige Kommunale Sundheds- og ældredata'

Baggrund for projektet

Baggrund for projektet med udgangspunkt i projektets formål og organisatoriske ophav.

Projektets formål

Det nære og sammenhængende sundhedsvæsen skal styrkes. I den forbindelse er der behov for, at kommunernes sundheds- og ældredata gøres mere tilgængelige i og på tværs af kommuner og hos øvrige sundhedsaktører. Så kommuner og andre sektorer har et fælles datagrundlag for brug af kvalitetsudvikling af sundhedsydelser.

 • Projektet 'Synlige Kommunale Sundheds- og ældredata' har derfor som det primære formål at gøre valide data på sundheds- og ældreområdet i kommunerne tilgængelige på en effektiv og smidig måde.
 • Med udvikling af FSIII metoden eksisterer et grundlag for strukturerede, klassificerede og ensrettede data på tværs af kommuner på hjemmesyge- og hjemmeplejen. Disse data er grundsten for, at indsatserne på sundheds- og ældreområdet kan analyseres og derved understøtte planlægning, styring, kvalitetsudvikling, forskning og synlighed af indsatser og effekt.
 • DOCX

  Projektbeskrivelse for Synlige Kommunale Sundheds- og Ældredata version 6.docx

 Organisering og ansvar

Projektet er etableret og finansieret som en del af Sundhedsdataprogrammet, som har den Nationale bestyrelse for data på sundheds- og ældreområdet som øverste organ. Bestyrelsen forelægges en status på fremdrift og anvendelse af midler halvårligt.

 • Projektet er organiseret med en styregruppe bestående af:
 • KL, som projektejer
 • Sundheds- og ældreministeriet, som programejer
 • KOMBIT, som leverandør
 • Kommunale repræsentanter, som bruger
 • Sundhedsdatastyrelsen, som bruger

Styregruppen skal følge og godkende projekternes milepæle og centrale leverancer. Styregruppen bidrager endvidere til at sikre koordinering med øvrige initiativer på området for sundhedsdata og sundheds-it.

Såfremt der skal træffes beslutninger, som har økonomiske eller organisatoriske konsekvenser for kommunerne, som ligger udover de afsatte anlægsmidler til initiativ 2 og 3, vil dette foregå i de sædvanlige beslutningsfora i KL.

Styregruppen sekretariatsbetjenes af KL, som deltager på styregruppens møder.

Projektets leverancer

Projektet består af otte leverancer: