Digitalisering på Sundhedsområdet

Jura om data og digitalisering

På denne side kan du orientere dig om jura i forhold til data og digitalisering inden for sundhedsområdet

Afrapportering: Barrierer for datadeling i sundhedsvæsenet

Med regionernes økonomiaftale 2018 blev der igangsat en afdækning af barrierer for sammenhæng i patientforløb, herunder barrierer for dataanvendelse.

KL har tilbage i december 2017/januar 2018 indsamlet barrierer fra kommunerne, som er blevet analyseret i en arbejdsgruppe bestående af Sundheds- og Ældreministeriet, Finansministeriet, Danske Regioner og KL.

Afdækningsarbejdet er afsluttet i november 2019 med en afrapportering, der indeholder i alt 34 barrierer, hvor Sundheds- og Ældreministeriet har vurderet barriererne en for en. Den 1. juli 2019 trådte en ændring af Sundhedsloven (Bedre digitalt samarbejde i sundhedsvæsenet mv.) i kraft, som imødekommer nogle af de juridiske barrierer for brug af sundhedsdata, men ikke alle. Sundheds- og ældreministeriet angiver også i afrapporteringen, hvorvidt de enkelte barrierer løses med lov om bedre digitalt samarbejde.

Du kan læse hele rapporten her

  • PDF

    Afrapportering - Barrierer for sammenhængende patientforløb fsva. data

  • PDF

    Fortolkning af sundhedslovens § 42 d, stk. 2, nr. 2 (kvalitetssikring- og udvikling).PDF